РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

БАН ще представи в Хасково проект за изграждане на микрорезервати
02/07/2010

Пилотна мрежа от малки защитени територии по модела “растителни микрорезервати” се предвижда да бъде изградена в България    

     Българска Академия на науките и РИОСВ- Хасково организират представяне на проект „Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии в България, чрез прилагане на модела за растителните микрорезервати”, финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда  Life+. 

     Концепцията за растителните микрорезервати се прилага за първи път в България. Същността й се изразява в създаване на мрежа от малки защитени територии с площ до 20 хектара за опазване на популации на застрашени растения, като се отчита специфика, произтичаща от особеностите на видовете и управлението на местообитания с малки размери. В съответствие с българското законодателство, тези територии ще имат статут на защитени местности. Няма да бъде извършвана промяна на собствеността на земите и начина им на трайно ползване. Целта е да бъдат запазени условията, при които са се формирали и развивали тези популации, и да се осигури тяхното съществуване в дългосрочен аспект. В рамките на проекта се предвижда инвентаризация и оценка на състоянието на 47 застрашени растителни видове с единични популации на територията на страната, разработване на планове за действие за тези видове, включване на находища на тези видове в защитени територии, разработване на схеми за мониторинг на състоянието им, привличане на местните жители и обществеността в тяхното опазване. Проектът е с продължителност 42 месеца - от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2013 г. и се изпълнява от Института по ботаника на БАН и Министерството на околната среда и водите. Общата му стойност е 503 778 евро, финансирането от Европейската комисия е на стойност 227 957 евро.
 
 
     Представянето на проекта в Хасково ще се състои на 08.07.2010 г. от 10,30 ч. в залата на РИОСВ на ул. „Добруджа”-14 , ет.- 5. Поканени са да вземат участие представители на НПО и на Изпълнителната агенция по горите, кметове по населени места в близост до находищата на видовете, ръководители на извънкласни форми на обучение в областта на опазване на околната среда, медии и заинтересовани граждани.