РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията с 93 проверки през юни
02/07/2010

     3 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство съставиха експертите от регионалната екоинспекция през месец юни. След извършените 93 проверки са дадени 25 предписания с мерки за изпълнение. Наложени са глоби за 5 000 лева. Постъпилата сума през месеца от текущи месечни санкции в сила от предходни периоди е 6 344 лева.

     Съставените 3 акта са за изпускане на отпадни води и за превишение на разрешения годишен капацитет за производство на олово. Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 5 000 лева за неводене на отчетност, за  изхвърляне на отпадни води и за нарушение на емисионните норми.  

     През периода са направени 25 предписания за отстраняване на различни нарушения на екологичното законодателство, последните от които са за незабавно прекратяване работата на инсталация за производство на олово и оловни сплави във връзка с превишаване на средночасовата прагова стойност за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух и за предприемане на допълнителни мерки за намаляване на запрашаването при работа на кариера. За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се  налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.  

     През месеца на Зеления телефон е постъпил един сигнал. Пет защитени от закона паднали от гнездата си малки птици са спасени и транспортирани до Спасителен център- Ст.Загора, благодарение на добросъвестни граждани потърсили помощ в екоинспекцията.