РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Промени в Закона за управление на отпадъците
10/06/2010

   Парламентът прие окончателно промените в Закона за управление на отпадъците ( ДВ. бр.41 от 1 юни 2010г.) . Между 3 000 и 10 000 лв.. ще бъдат глобявани търговците, които продават батерии и акумулатори, но не предоставят място за изхвърлянето на старите и повредените. Същата санкция ще понесат и ако не предприемат мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите от тях батерии и акумулатори, както и ако ги изхвърлят в съдове за битови отпадъци. Досега за такива нарушения глобата беше между 1500 и 5000 лева.

   От 3 000 до 10 000 лева ще плащат и търговците, които съхраняват или изхвърлят отработени масла и отпадъчни нефтопродукти така, че да замърсяват почвата. Същата е глобата и за изгаряне на отработени масла по начин, който да доведе до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества във въздуха. Пак същата тарифа санкции важи, ако се изхвърлят отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци. 

   По- високи санкции ще има и за нарушаване на принципа на разделно събиране на отпадъците и за изхвърляне им от физически лица на неразрешени места. От 300 лв. до 1000 лв. е глобата за изхвърляне на битови отпадъци на улицата. До 1000 лв. ще бъдат глобявани и тези, които захвърлят на улицата  излезлите от употреба МПС . При повторни нарушения санкциите скачат от 600 лв. до 2000 лв. Затяга се контролът и за изкупуване на метали. Между 1400 лв. и 4000 лв. са заплашени от глоби физически лица, които продават цветни метали на лице без лиценз.

   Предвидена е и санкция за всеки кмет, който не предприеме действия за закриване на старо депо, когато то е изчерпано, и изграждане на ново. Относно контрола по спазване на промените в закона, екоекспертите се надяват, че по пътя на убеждението, с икономически аргументи и с мащабна медийна кампания могат да се постигнат добри резултати.  Работна група от експерти на Министерствата на правосъдието и околната среда обмислят правила и механизми за въвеждането и на наказателната мярка “обществено полезен труд” за нарушения на екологичните и обществени норми.