РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нов уебсайт визуализира „Натура 2000“
26/05/2010

     С подкрепата на Европейската агенция за околната среда Европейската комисия пусна онлайн инструмент за визуализация, посветен на „Натура 2000“ – европейската мрежа на защитените природни зони, съобщава GreenTech.bg Целта на визуализацията е да приобщи повече хора към каузата за запазване на биоразнообразието и съхраняването на природата.

   Чрез системата за визуализация всеки може да изследва мрежата „Натура 2000” и нейните обекти във всички части на ЕС – само с един клик на http://natura2000.eea.europa.eu/. Сайтът представлява интерактивна и лесна за употреба платформа, с която може да се „пътува” виртуално из местностите на „Натура 2000”, като се разглеждат различни изгледи – карти с маршрути, сателитни изображения, био-географски региони и др.

   „Натура 2000“ е основният инструмент за съхраняване на биоразнообразието в Европейския съюз. Тя е най-голямата в света екологична мрежа на резервати, обхващаща повече от 25 000 местности. С това тя покрива 17% от сухоземната територия на ЕС. „Натура 2000“ е създадена за осигуряване на оцеляването на най-ценните европейски видове и местообитания, както и за опазване на многобройни услуги на екосистемите.

   Използвайки географски информационни системи, интерактивното пособие ще позволи на потребителите да локализират сайтовете за видовете и местообитанията, както и интересуващата ги информация във връзка с тях, посредством карти на местностите, снимки, спътникови изображения и съпътстваща информация за съответните райони. Очаква се флаш-базираният сайт за визуализация на „Натура 2000” да спомогне както за повишаване на осведомеността на широката общественост, така и да служи като полезно средство на предприемачите, отговорниците по планиране на използването на земята, собствениците на земя, властите, неправителствените организации и изследователите.

   Общо в България към момента са приети от Министерски съвет 332 защитените зони от Натура 2000 покриващи общо 33,89 % от територията на страната: 114 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 20,3% от територията на България и 228 защитени зони за опазване на местообитанията, покриващи 29,5% от територията на България.

   Защитените зони на територията на РИОСВ- Хасково са: „Злато поле” „Язовир Ивайловград” „Маджарово” „Радичево” „Мост Арда” „Марица-Първомай”, „Харманлийска река” „Добростан” ”Сакар”.