РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нов уебсайт визуализира „Натура 2000“
26/05/2010

     С подкрепата на Европейската агенция за околната среда Европейската комисия пусна онлайн инструмент за визуализация, посветен на „Натура 2000“ – европейската мрежа на защитените природни зони, съобщава GreenTech.bg Целта на визуализацията е да приобщи повече хора към каузата за запазване на биоразнообразието и съхраняването на природата.

   Чрез системата за визуализация всеки може да изследва мрежата „Натура 2000” и нейните обекти във всички части на ЕС – само с един клик на http://natura2000.eea.europa.eu/. Сайтът представлява интерактивна и лесна за употреба платформа, с която може да се „пътува” виртуално из местностите на „Натура 2000”, като се разглеждат различни изгледи – карти с маршрути, сателитни изображения, био-географски региони и др.

   „Натура 2000“ е основният инструмент за съхраняване на биоразнообразието в Европейския съюз. Тя е най-голямата в света екологична мрежа на резервати, обхващаща повече от 25 000 местности. С това тя покрива 17% от сухоземната територия на ЕС. „Натура 2000“ е създадена за осигуряване на оцеляването на най-ценните европейски видове и местообитания, както и за опазване на многобройни услуги на екосистемите.

   Използвайки географски информационни системи, интерактивното пособие ще позволи на потребителите да локализират сайтовете за видовете и местообитанията, както и интересуващата ги информация във връзка с тях, посредством карти на местностите, снимки, спътникови изображения и съпътстваща информация за съответните райони. Очаква се флаш-базираният сайт за визуализация на „Натура 2000” да спомогне както за повишаване на осведомеността на широката общественост, така и да служи като полезно средство на предприемачите, отговорниците по планиране на използването на земята, собствениците на земя, властите, неправителствените организации и изследователите.

   Общо в България към момента са приети от Министерски съвет 332 защитените зони от Натура 2000 покриващи общо 33,89 % от територията на страната: 114 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 20,3% от територията на България и 228 защитени зони за опазване на местообитанията, покриващи 29,5% от територията на България.

   Защитените зони на територията на РИОСВ- Хасково са: „Злато поле” „Язовир Ивайловград” „Маджарово” „Радичево” „Мост Арда” „Марица-Първомай”, „Харманлийска река” „Добростан” ”Сакар”.