РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Два празника на природата през месец май
12/05/2010

logo

 

15 май- Международен ден на климата. 22 май- Международен ден на биологичното разнообразие.

     На 15 май световната общественост отбелязва Международния ден на климата. На този ден еколози и управляващи от цял свят координират действията си за намаляване тенденцията към глобално затопляне. Силната проява на парниковия ефект и свързаното с него глобално затопляне е сред основните проблеми на човечеството в наши дни. Ако темповете на глобалното затопляне са все така интензивни, след 30 години повече от половината хора на Земята ще страдат от недостиг на вода, а 2,5 на сто от населението на планетата ще гладува. Това сочи Доклад на експерти от Програмата на ООН за околната среда. Сред причините за силната проява на парниковия ефект и свързаното с него глобално затопляне е увеличеното изгаряне на горива в транспорта, енергетиката и промишлеността, което предизвиква отделянето на въглероден диоксид и други парникови газове.

     На 22 май ще се отбележи Международният ден на биологичното разнообразие. 2010 година под мотото ”Биологичното разнообразие е живот, биологичното разнообразие е нашия живот” е обявена за Международна година на биологичното разнообразие от Генералната асамблея на Обединените нации. Целта на Международната година на биоразнообразието е да обедини правителствата на 193-те страни- членки на конвенцията и гражданите на техните страни да работят заедно за защита на живота на Земята. Загубата на биоразнообразие е също толкова сериозна заплаха, както и изменението на климата поради факта, че деградацията на екосистемите често достига необратима фаза и че изчезването е необратим процес. Статистиката сочи, че всеки час отмират два вида. Всяка година изчезват 12 милиона хектара гора. Тези цифри показват мащаба на намесата на човека в биологичното разнообразие и на разрушението, което той причинява – чрез лов и риболов, чрез незаконна търговия с животински видове, изсичане на гори, замърсяване на води и пресушаване на заблатени места. Именно, за да насочи вниманието към това, колко важно за човечеството е опазването на екосистемите и на биоразнообразието, ООН обяви 22 май за Международен ден на биоразнообразието. В много страни на този ден учени и приятели на околната среда ще излязат сред природата, за да я разгледат „под лупа” и да опознаят богатството на видовете в своя район.

     Може ли отделният човек да окаже влияние върху опазването на околната среда? Какви са конкретните мерки, които всеки един от нас може да предприеме? Европейските министри на околната среда официално признаха, че набелязаната от световната общност цел за “спиране загубата на биоразнообразие до 2010 г.” се оказа непосилна за постигане, предаде Euobserver. Затова се налага провеждането на широка кампания за осъзнаване на проблема и набелязване на нова стратегия за периода след 2010 г. В декларация европейските екоминистри изразиха силното си безпокойство, че "загубата на биоразнообразие продължава с недопустими темпове, което влече след себе си много сериозни екологични, икономически и социални последици". Те определиха 2020 г. като евентуален краен срок да се спре измирането на редките видове. До 2050 година  екосистемите трябва да са защитени по такъв начин, че да не се допускат загуби в бъдеще. Въпреки усилията, които сe полагат в целия свят, растителни и животински видове продължават да изчезват с огромна скорост. България е в челната тройка на страните с най- богато биоразнообразие в Европа. Близо една трета от територията на страната влиза в Европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Опазването на отделните компоненти на околната среда са тясно свързани. Всеки може да направи поне нещо дребно, за да запазим планетата за бъдещите поколения - да засади дърво или цвете, да почисти зелена площ, да постави хранилка за птици, да не използва найлонови торбички или да се придвижва пеша, без да замърсява околната среда. Вероятно много хора не знаят, че например един от най- страшнните замърсители на околната среда са батериите, които изхвърляме с кофата за боклук. Все по-нарастващата им употреба генерира огромно количество тежки и опасни химикали, които чрез боклука попадат в почвите и спoсобстват за непредсказуеми последици в бъдещето. Сортирайте отпадъците с оглед рециклирането им. Когато изхвърляме отпадъците разделно ние създаваме условия те да бъдат отново използвани, така спестяваме първични природни материали и енергия. И още: Намалете отоплението! Не позволявайте на топлината да напусне дома ви за дълъг период от време! Монтирайте добра изолация на дома! Изключете ненужното осветление! Използвайте енергоспестяващи крушки!  Изключвайте от контакта зарядното устройство за мобилния си телефон, ако не го използвате! Затегнете кранчето! Използвайте пазарска чанта за многократна употреба! Избягвайте кратките пътувания с автомобил!  Ако искаме да спечелим битката с изменението на климата и загубата на биоразнообразието, всеки сектор на обществото и всеки един от нас трябва да даде своя принос, апелират екоекспертите от европейската общност А когато обединим усилия, можем да постигнем значителни успехи в опазването на околната среда.   

РИОСВ- Хасково кани всички заинтересовани институции, местни власти, неправителствени организации, бизнеса, училищата, детски градини, отделните хора да се включат със свои инициативи в отбелязването на междунородните дни на климата и на биологичното разнообразие през месец май, както и на международната година на биологичното разнообразие.