РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Четвърта поредна година е забранено ползването на блатно кокиче от находищата му на територията на РИОСВ – Хасково
29/04/2010

За четвърта поредна година е забранено ползването на блатно кокиче от трите му естествени находища, разположени на територията контролирана от регионалната екоинспекция. Със заповед на министъра на околната среда и водите забраната е вече в сила. Крайните мерки са взети след дадена от експертите оценка за състоянието на вида. В предвид, нарушените екологични условия на местообитанията и неблагоприятното състояние на блатното кокиче през годината то няма да се ползва като суровина за фармацевтичната промишленост.  

Фирмите подали заявка за събиране и изкупуване на блатно кокиче няма да могат да ползват находищата му като източник на листо-стъблена маса. За 2010 година две фирми от региона са заявили желание за събиране, изкупуване и ползване на блатно кокиче.

На територията на РИОСВ - Хасково има три естествени находища на блатното кокиче. Това са защитените местности „Долната ова”, община Любимец, „Лозенски път”, община Свиленград и природната забележителност - „Сазлъка” край село Бисер, община Харманли.

В цялата страна са известни 16 находища на вида. Те се намират на територията на областите Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Хасково и Шумен. През настоящата година от всички тях се забранява ползването на свежа маса от блатно кокиче. През 2008 година със заповед на министъра на околната среда и водите беше разрешено събирането до 1 000 килограма листо-стъблена маса от вида от естественото му находище – защитена местност „Дебелата кория”, село Блатец, община Сливен.

Блатното кокиче е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е в Червената книга на България като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.