РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково ще проведе срещи с обществеността за представяне на проекта на заповед на защитена зона «Сакар»
16/03/2010

Срещи с обществеността за представяне на проекта за заповед на защитена зона «Сакар» ще проведат експерти от регоналната екоинспекция през седмицата. Зоната е част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директивата за опазване на дивите птици.

На 18 март (четвъртък) от 10.00 часа в залата на община Харманли и от 14.00 часа в залата на община Любимец, на 19 март (петък) от 11.00 часа в залата на община Свиленград ще се проведат срещи със заинтересованите страни за обсъждане на предложените ограничения в проекта на заповед за обявяване на защитена зона «Сакар». На тези срещи с обществеността участие ще вземат експерти от регионалната екоинспекция, представители на съответната общинска администрация, на държавно горско стопанство – Кърджали, Харманли и Свиленград.

Мястото от НАТУРА 2000 обхваща  землищата на с.Черепово, с.Изворово, с.Дрипчево, , с.Варник, с.Дервишка могила, с.Димитровче, с.Капитан Андреево, с.Костур, с.Левка, с.Лисово, с.Маточина, с.Михалич, с.Младиново, с.Момково, с.Мустрак, с.Пашово, с.Пъстрогор, с.Равна гора, с.Райкова могила, гр. Свиленград, с.Сладун, с.Студена, с.Чернодъб, с.Щит, , с.Васково и с.Георги Добрево.

 Забраните предложени за обсъждане и одобрение в проектозаповедта имат за цел да допринесат за опазването на различните видове птици, обитаващи тази защитена зона. Ако бъде приета в този вид заповедта с нея ще се забрани разкриването на нови и разширяването площта на съществуващи кариери, рудници и мини. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, както и премахването на характеристики на ландшафта, при ползването на земеделските земи като такива. Сред предложените забрани са изграждането на нови фотоволтаични системи и вятърни генератори за производство на електроенергия както и изграждането на необезопасени за птици въздушни електропреностни мрежи.

До 05.04.2010 година всички заинтересовани лица могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения в Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Хасково по предвидените забрани и ограничения на дейности в защитената зона.