РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково ще проведе срещи с обществеността за представяне на проекта на заповед на защитена зона «Сакар»
16/03/2010

Срещи с обществеността за представяне на проекта за заповед на защитена зона «Сакар» ще проведат експерти от регоналната екоинспекция през седмицата. Зоната е част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директивата за опазване на дивите птици.

На 18 март (четвъртък) от 10.00 часа в залата на община Харманли и от 14.00 часа в залата на община Любимец, на 19 март (петък) от 11.00 часа в залата на община Свиленград ще се проведат срещи със заинтересованите страни за обсъждане на предложените ограничения в проекта на заповед за обявяване на защитена зона «Сакар». На тези срещи с обществеността участие ще вземат експерти от регионалната екоинспекция, представители на съответната общинска администрация, на държавно горско стопанство – Кърджали, Харманли и Свиленград.

Мястото от НАТУРА 2000 обхваща  землищата на с.Черепово, с.Изворово, с.Дрипчево, , с.Варник, с.Дервишка могила, с.Димитровче, с.Капитан Андреево, с.Костур, с.Левка, с.Лисово, с.Маточина, с.Михалич, с.Младиново, с.Момково, с.Мустрак, с.Пашово, с.Пъстрогор, с.Равна гора, с.Райкова могила, гр. Свиленград, с.Сладун, с.Студена, с.Чернодъб, с.Щит, , с.Васково и с.Георги Добрево.

 Забраните предложени за обсъждане и одобрение в проектозаповедта имат за цел да допринесат за опазването на различните видове птици, обитаващи тази защитена зона. Ако бъде приета в този вид заповедта с нея ще се забрани разкриването на нови и разширяването площта на съществуващи кариери, рудници и мини. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, както и премахването на характеристики на ландшафта, при ползването на земеделските земи като такива. Сред предложените забрани са изграждането на нови фотоволтаични системи и вятърни генератори за производство на електроенергия както и изграждането на необезопасени за птици въздушни електропреностни мрежи.

До 05.04.2010 година всички заинтересовани лица могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения в Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Хасково по предвидените забрани и ограничения на дейности в защитената зона.