РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

25 539 лева от такса опаковки са постъпили в ПУДООС след проверки на РИОСВ – Хасково през 2009 година
10/03/2010

25 539 лева от такса опаковки са постъпили в Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС) през миналата година след проверки на експерти от регионалната екоинспекция. Постъпления от незаплащани до момента продуктови такси от фирми производители и вносители на опаковани стоки са с повече от 15 885 лева в сравнение с 2008 година. Тогава след извършени 110 проверки в ПУДООС са внесени такси от опаковки на стойност 9 657 лева.

22 фирми по-малко са проверили експертите през 2009 година, но събраната сума от неплатени такси за отпадъци от опаковки е близо 2,5 пъти по-голяма сравнение с предходната година.

Резултатите от проверките през миналата година показват, че нараства делът на фирмите, дружествата и предприятията, явяващи се производители или вносители на опакована продукция след употребата на която се образуват масово разпространени отпадъци, които са членове към организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки. От 88 проверени обекта – 51 имат сключен договор с една от шестте лицензирани организации у нас с предмет на дейност рециклиране и/или оплзотворяване на масово разпространени отпадъци от опаковки. Останалите 37 фирми, дружества и предприятия следва да платят дължимите продуктови такси на ПУДООС. От 2004 година досега процентното съотношение между фирми със сключени договори и такива без беше в полза на последните. През 2008 година например над 70 на сто от проверените фирми, дружества и предприятия не са били членове към организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки, а едва 40 от проверените фирми имат сключен такъв договор.

Ако договорът с организацията е бил сключен през настоящата година, то фирмата следва да заплати задължителната продуктова такса за опаковки за периода от влизане в сила на Наредбата за опаковки и отпадъците от тях със задна дата. Така от април 2004 година, от когато наредбата е в сила, до датата на подписване на договора дължимата такса опаковка се превежда на ПУДООС.

Събраните средства от такса опаковка трябва да бъдат инвестирани за дейности по управление на отпадъци – въвеждане на разделно сметосъбиране, проектиране и изграждане на депа, сортировъчни инсталации, закупуване на сметосъбирачна техника и съдове за смет.

Съгласно законодателството, производителите и вносителите на опаковани стоки, както и производителите на изделия за еднократна употреба трябва да рециклират и/или оползотворяват определен процент от пусканите на пазара опаковки.