РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

44 375 000 кубически метра отпадни води са изпуснати от 33 предприятия в региона през 2008 година
23/02/2010

44 375 000 кубически метра е количеството на отпадните води, зауствани в повърхности водни обекти през 2008 година от 33 предприятия, работещи на територията на регионалната екоинспекция. Това са отпадни води изпускани от дружества и предприятия включени в системата за контрол на обекти, формиращи и заустващи отпадни води предимно в реки и язовири. 9 545 000 кубически метра от тези 44 милиона са битови отпадни води отчетени за 2008 година от дванадесет «ВиК» дружества в Хасковска и Кърджалийска области. Това са дружествата за води и канализация в градовете – Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград, Симеоновград, Ивайловград и Любимец, област Хасково и Кърджали, Крумовград, Момчилград, Ардино и Джебел в област Кърджали.

Тези повече от 9 милиона кубически метра отпадни води са зауствени без пречистване в повърхностни водни обекти, поради неработещи все още пречиствателни станции за битови отпадни води в населените места от двете области. Отпадъчните води, изпускани от останалите обекти са третирани в пречиствателни съоръжения от различен тип.

До края на март всичките 33 обекта трябва да подадат в РИОСВ – Хасково попълнени информационни карти с данни за 2009 година. След това предоставената информация се въвежда в единна национална–информационна система.

Предприятията от региона, които са задължени да попълват информационни карти, заустват отпадните води от дейността си в поречията на реките Марица и Арда. 20 от обектите, подлежащи на разрешителен режим по Закона за водите, както и тези с издадено комплексно разрешително по Закона за опазване на околната среда работят в област Хасково, а останалите 13 в Кърджалийска област. Такива са предимно големите промишлени предприятия като „Вулкан Цимент” АД, “Неохим” АД - град Димитровград, “ОЦК” АД - град Кърджали, „Каменица”АД – Хасково, канализационните клонове от населените места, както и някои по-малки обекти, изпускащи силно замърсени отпадъчни води.

 

В информационните карти се посочват необходимите данни за производствените характеристики за всеки един от промишлените обекти, количеството на взетите и използвани водни маси и пречистването им. Попълването и отчитането на такива карти е част от работещата от 2005 година у нас контролно–информационна система. В нея се въвеждат и резултатите от всички анализи на заустваните води, извършени при контролната дейност на РИОСВ- Хасково.

Контролно-информационната система позволява изготвянето на редица справки за количеството и качеството на изпуснатите във водните обекти отпадъчни води в България.