РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

44 375 000 кубически метра отпадни води са изпуснати от 33 предприятия в региона през 2008 година
23/02/2010

44 375 000 кубически метра е количеството на отпадните води, зауствани в повърхности водни обекти през 2008 година от 33 предприятия, работещи на територията на регионалната екоинспекция. Това са отпадни води изпускани от дружества и предприятия включени в системата за контрол на обекти, формиращи и заустващи отпадни води предимно в реки и язовири. 9 545 000 кубически метра от тези 44 милиона са битови отпадни води отчетени за 2008 година от дванадесет «ВиК» дружества в Хасковска и Кърджалийска области. Това са дружествата за води и канализация в градовете – Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград, Симеоновград, Ивайловград и Любимец, област Хасково и Кърджали, Крумовград, Момчилград, Ардино и Джебел в област Кърджали.

Тези повече от 9 милиона кубически метра отпадни води са зауствени без пречистване в повърхностни водни обекти, поради неработещи все още пречиствателни станции за битови отпадни води в населените места от двете области. Отпадъчните води, изпускани от останалите обекти са третирани в пречиствателни съоръжения от различен тип.

До края на март всичките 33 обекта трябва да подадат в РИОСВ – Хасково попълнени информационни карти с данни за 2009 година. След това предоставената информация се въвежда в единна национална–информационна система.

Предприятията от региона, които са задължени да попълват информационни карти, заустват отпадните води от дейността си в поречията на реките Марица и Арда. 20 от обектите, подлежащи на разрешителен режим по Закона за водите, както и тези с издадено комплексно разрешително по Закона за опазване на околната среда работят в област Хасково, а останалите 13 в Кърджалийска област. Такива са предимно големите промишлени предприятия като „Вулкан Цимент” АД, “Неохим” АД - град Димитровград, “ОЦК” АД - град Кърджали, „Каменица”АД – Хасково, канализационните клонове от населените места, както и някои по-малки обекти, изпускащи силно замърсени отпадъчни води.

 

В информационните карти се посочват необходимите данни за производствените характеристики за всеки един от промишлените обекти, количеството на взетите и използвани водни маси и пречистването им. Попълването и отчитането на такива карти е част от работещата от 2005 година у нас контролно–информационна система. В нея се въвеждат и резултатите от всички анализи на заустваните води, извършени при контролната дейност на РИОСВ- Хасково.

Контролно-информационната система позволява изготвянето на редица справки за количеството и качеството на изпуснатите във водните обекти отпадъчни води в България.