РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция състави актове на три общини от област Хасково
19/02/2010

Регионалната екоинспекция състави актове на три общини от Хасковска област, защото продължават да депонират битови отпадъци на нерегламентирани сметища. Това са общинските администрации в Любимец, Симеоновград и Свиленград. Само в тези общини от областта все още се експлоатират старите депа за битови отпадъци, който трябваше да бъдат закрити до 16 юли миналата година съгласно националната програма за управление на отпадъците 2007 – 2013 година.

Това е резултатът от извършеният контрол върху изпълнението на  законодателството за преустановяване депонирането на отпадъци на общинските сметища, които не отговарят на изискванията за такъв тип съоръжения. Всички останали общински центрове от област Хасково са закрили старите си сметища и извозват битовите отпадъци от населените места в двете регионални депа, утвърдени с националната програма за управление на отпадъците.

На сметището в село Гарваново вече депонират отпадъците си общините Хасково, Минерални бани и Димитровград. На площадката за регионално депо в землището на град Харманли се събират битовите отпадъци от населените места на общините Харманли и Стамболово. Вече са предприети действия и от общинските администрации, на които регионалната екоинспекция състави актове, за депониране на отпадъците на регионалното депо в град Харманли.

До изграждането на регионален център за управление на отпадъците и седем претоварни станции за битови отпадъци в общините от област Кърджали ще продължи да се експлоатира депото в село Вишеград, община Кърджали. На него, обаче, трябва да се събират отпадъците от всички населени места в областта. При извършените през януари проверки е установено, че само общините Джебел, Крумовград и Ивайловград в момента не депонират битовите си отпадъци на това сметище. Причината е, че текат процедурите по избор на изпълнител на поръчката за събиране и извозване на битовите отпадъци до сметището в село Вишеград.