РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

156 375 лева събра РИОСВ – Хасково от наложени санкции през 2009 година
11/02/2010

156 375 лева са постъпленията от наложени икономически санкции през миналата година от регионалната екоинспекция. Средствата събрани от глоби за констатирани нарушения на екологичното законодателство през 2009 година е с 107 255 лева по-малко в сравнение с 2008 година. Тогава общата сума от наложени санкции на обекти, замърсяващи компонентите на околната среда беше 263 630 лева.

Съгласно Закона за опазване на околната среда, 80 на сто от постъпленията от имуществени санкции, наложени от съответната екоинспекция са за общините на чиято територия се намират обектите замърсители, а останалите 20% постъпват в Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС).

125 100 лева са постъпленията за осем общини в Хасковска и Кърджалийска области след наложени от регионалната екоинспекция санкции на обекти, нарушили екологичното законодателство.

Три общини в Хасковска област са получили такива средства. Най-голям е размера на сумата преведена на община Хасково – 37 075 лева, но тя е с близо 5 000 лева по-малка в сравнение с 2008 година. Близо 6 пъти по-малко средства от наложени екосанкции са влезли и в бюджета на община Димитровград. 6 640 лева са постъпленията от промишлените обекти – замърсители, работещи на нейна територия. 10 307 лева е сумата от икономически санкции наложени по екологичното законодателство за община Харманли.

На пет общини от област Кърджали е преведена сумата от 71 076 лева. Най-големи отново са постъпленията за община Кърджали – 65 027 лева, но и те са по-малко в сравнение с 2008 година. В началото на миналата година на общината е била преведена сумата от 113 137 лева. Средства от икономически санкции, наложени от РИОСВ – Хасково са получили още общините Момчилград, Ардино, Джебел и Кирково. Сумите за тези общински администрации са малко под 2 000 лева.

Не са констатирани нарушения на законодателството ни в областта на опазване на околната среда на територията на общините Ивайловград, Стамболово, Свиленград, Симеоновград, Любимец, Маджарово и Минерални бани, област Хасково и в общинските центрове Черноочене и Крумовград, област Кърджали. Това са места, където вече не работят значителни промишлени обекти, които най-често са източник на замърсяване на околната среда.

Според Закона за опазване на околната среда, тези пари трябва да се изразходват от общините за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.