РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регистрирана е първата стойност под алармения праг за серен диоксид в град Кърджали
29/01/2010

Регистрирана е първата стойност под алармения праг за серен диоксид в град Кърджали 29/01/2010 След предприетите от страна на регионалната екоинспекция в град Хасково мерки за редуциране на концентрациите на серения диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали в 20:00 часа е регистрирана и първата стойност за този замърсител под алармения праг. В този час е отчетена от автоматичната измервателна станция в града стойност от 368.985 микрограма на кубичен метър въздух. Концентрациите на серния диоксид вече са в норма след изпълнение на предписаните от РИОСВ – Хасково мерки на „ОЦК” АД град Кърджали. Съгласно инструкцията за информиране на населението след регистриране на първата стойност под алармения праг в рамките на един час, регионалната екоинспекция веднага информира компетентните органи за уведомяване на населението за отпадане на необходимостта от предприемане на предпазни мерки. Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух в РИОСВ – Хасково посредством системата за реално време, като към този час те показват трайно задържане на стойностите на серния диоксид в норма.