РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково приведе в изпълнение оперативен план за действие при регистриране на алармен праг за серен диоксид в град Кърджали днес
29/01/2010

РИОСВ – Хасково приведе в изпълнение оперативен план за действие при регистриране на алармен праг за серен диоксид в град Кърджали днес

29/01/2010

Регионалната екоинспекция приведе в изпълнение оперативен план за действие при регистриране на алармен праг за серен диоксид в град Кърджали днес. Предприети бяха всички мерки съгласно инструкцията за информиране на населението при превишение на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид и бяха информирани за това Областна дирекция „Гражданска защита” – Кърджали, Областна управа – град Кърджали, Общинска администрация – град Кърджали, РИОКОЗ – град Кърджали за привеждане в действие на мерките необходими за опазване здравето на населението.

В три последователни часа автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в града отчете концентрации на този замърсител над 500 микрограма на кубичен метър въздух, с което е налице превишение на алармения праг. Измерените нива на серен диоксид са както следва:

 В 16:00 часа е е регистрирана концентрация от 407.79 микрограма на кубичен метър въздух.

В 17:00 часа е 1069.18 микрограма на кубичен метър.

В 18:00 часа е 1040.30 микрограма на кубичен метър.

В 19:00 часа е 557.34 микрограма на кубичен метър.

 

В 16:00 часа веднага след регистриране на първото превишение на средночасовата норма за серен диоксид РИОСВ – Хасково предписа на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати да предприеме необходимите мерки за намаляване на емисиите на серния диоксид от работната площадка на “ОЦК”АД гр.Кърджали.

 От страна на дружеството в град Кърджали са предприети всички необходими мерки, но задържането на по-високи стойности на серния диоксид в атмосферния въздух над града, според експертите, се дължи на наличните метеорологични условия . РИОСВ – Хасково продължава да следи качеството на атмосферния въздух посредством системата за реално време. Моментните стойности след 19:00 часа показват тенденция към намаляване на концентрацията на серен диоксид.

Чувствителна група са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население са – да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито.