РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 19.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково приведе в изпълнение оперативен план за действие при регистриране на алармен праг за серен диоксид в град Кърджали днес
29/01/2010

РИОСВ – Хасково приведе в изпълнение оперативен план за действие при регистриране на алармен праг за серен диоксид в град Кърджали днес

29/01/2010

Регионалната екоинспекция приведе в изпълнение оперативен план за действие при регистриране на алармен праг за серен диоксид в град Кърджали днес. Предприети бяха всички мерки съгласно инструкцията за информиране на населението при превишение на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид и бяха информирани за това Областна дирекция „Гражданска защита” – Кърджали, Областна управа – град Кърджали, Общинска администрация – град Кърджали, РИОКОЗ – град Кърджали за привеждане в действие на мерките необходими за опазване здравето на населението.

В три последователни часа автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в града отчете концентрации на този замърсител над 500 микрограма на кубичен метър въздух, с което е налице превишение на алармения праг. Измерените нива на серен диоксид са както следва:

 В 16:00 часа е е регистрирана концентрация от 407.79 микрограма на кубичен метър въздух.

В 17:00 часа е 1069.18 микрограма на кубичен метър.

В 18:00 часа е 1040.30 микрограма на кубичен метър.

В 19:00 часа е 557.34 микрограма на кубичен метър.

 

В 16:00 часа веднага след регистриране на първото превишение на средночасовата норма за серен диоксид РИОСВ – Хасково предписа на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати да предприеме необходимите мерки за намаляване на емисиите на серния диоксид от работната площадка на “ОЦК”АД гр.Кърджали.

 От страна на дружеството в град Кърджали са предприети всички необходими мерки, но задържането на по-високи стойности на серния диоксид в атмосферния въздух над града, според експертите, се дължи на наличните метеорологични условия . РИОСВ – Хасково продължава да следи качеството на атмосферния въздух посредством системата за реално време. Моментните стойности след 19:00 часа показват тенденция към намаляване на концентрацията на серен диоксид.

Чувствителна група са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население са – да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито.