РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

С близо 2 600 птици по-малко преброиха експерти от РИОСВ – Хасково и природозащитници във водовемите от региона през миналия уикенд
25/01/2010

Близо 4 000 водолюбиви птици бяха преброени във водоемите от региона от участниците в тазгодишното среднозимно преброяване. 1,5 пъти по-малко птици са видели и регистрирали експертите от регионалната екоинспекция и природозащитници от Българско дружество за защита на птиците през изминалите почивни дни. Резултатите от проследяването на числеността на птиците, които по време на зимните си предвижвания остават у нас, за областите Хасково и Кърджали показват намаляване броя на пернатите в сравнение с миналата година.

Според орнитолозите това се дължи на по-топлото време в периода, когато се проведе среднозимното преброяване. То от своя страна е довело до задържане на птиците в  по-северните от България страни, където те са намерили благоприятни условия за преживяване на зимата – незамръзнали водоеми, в които е по-лесно намирането на храна. През зимата на 2009 година са регистрирани над 6 600 екземпляра, които се отнасят към 68 вида водолюбиви птици, които зимуват или се срещат постоянно в наблюдаваните влажни зони.

Най-многочислени и в това преброяване се оказаха гъскоподобните видове птици. Регистрирани са 1 923 екземпляра –това са представители на зеленоглавата патица, зимното бърне, кафявоглавата потапница, както и малката белочела гъска. Най-голяма е числеността на зеленоглавата патица. По време на това среднозимно преброяване са видени 1 013 екземпляра от този вид, докато през миналата зима тя е била най-многобройна – 2 169 екземпляра. 479 лиски са преброени от доброволците и експертите, участвали в инициативата. Голям и е броят на кафявоглавата потапница. Само в язовир „Студен кладенец” да преброени 650 екземпляра от този вид.

Пъти по-малко са и големите корморани наблюдавани през тази година. Това са птици видени в по-големите или малки язовири и по поречието на река Марица. При миналогодишното преброяване по същите тези места са преброени 1 181 екземпляра от вида, тази зима те са едва 448. От застрашения от изчезване в световен мащаб малък корморан са преброени едва 38 птици.

Други видове водолюбиви птици наблюдавани през дните на среднозимното преброяване са– ням и поен лебед, малък и голям гмурец и речни чайки. Във влажните зони и по поречието на река Марица в неделя са наблюдавани големи бели чапли и сиви чапли. Всички те са видове защитени от закона за биологичното разнообразие.

      Общо 25 души се включиха в мониторинга на водолюбивите птици през двата почивни дни в Хасковска и Кърджалийска области. Това бяха екипи с участието на експерти от регионалната екоинспекция, както и доброволци от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

Не са констатирани нарушения във влажните зони по лова или режима на защита на защитените територии. Не са наблюдавани и посегателства върху защитени видове птици в рамките на двудневния мониторинг, но доброволци и експерти отчитат засилено присъствие на ловци покрай влажните зони.