РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

С близо 2 600 птици по-малко преброиха експерти от РИОСВ – Хасково и природозащитници във водовемите от региона през миналия уикенд
25/01/2010

Близо 4 000 водолюбиви птици бяха преброени във водоемите от региона от участниците в тазгодишното среднозимно преброяване. 1,5 пъти по-малко птици са видели и регистрирали експертите от регионалната екоинспекция и природозащитници от Българско дружество за защита на птиците през изминалите почивни дни. Резултатите от проследяването на числеността на птиците, които по време на зимните си предвижвания остават у нас, за областите Хасково и Кърджали показват намаляване броя на пернатите в сравнение с миналата година.

Според орнитолозите това се дължи на по-топлото време в периода, когато се проведе среднозимното преброяване. То от своя страна е довело до задържане на птиците в  по-северните от България страни, където те са намерили благоприятни условия за преживяване на зимата – незамръзнали водоеми, в които е по-лесно намирането на храна. През зимата на 2009 година са регистрирани над 6 600 екземпляра, които се отнасят към 68 вида водолюбиви птици, които зимуват или се срещат постоянно в наблюдаваните влажни зони.

Най-многочислени и в това преброяване се оказаха гъскоподобните видове птици. Регистрирани са 1 923 екземпляра –това са представители на зеленоглавата патица, зимното бърне, кафявоглавата потапница, както и малката белочела гъска. Най-голяма е числеността на зеленоглавата патица. По време на това среднозимно преброяване са видени 1 013 екземпляра от този вид, докато през миналата зима тя е била най-многобройна – 2 169 екземпляра. 479 лиски са преброени от доброволците и експертите, участвали в инициативата. Голям и е броят на кафявоглавата потапница. Само в язовир „Студен кладенец” да преброени 650 екземпляра от този вид.

Пъти по-малко са и големите корморани наблюдавани през тази година. Това са птици видени в по-големите или малки язовири и по поречието на река Марица. При миналогодишното преброяване по същите тези места са преброени 1 181 екземпляра от вида, тази зима те са едва 448. От застрашения от изчезване в световен мащаб малък корморан са преброени едва 38 птици.

Други видове водолюбиви птици наблюдавани през дните на среднозимното преброяване са– ням и поен лебед, малък и голям гмурец и речни чайки. Във влажните зони и по поречието на река Марица в неделя са наблюдавани големи бели чапли и сиви чапли. Всички те са видове защитени от закона за биологичното разнообразие.

      Общо 25 души се включиха в мониторинга на водолюбивите птици през двата почивни дни в Хасковска и Кърджалийска области. Това бяха екипи с участието на експерти от регионалната екоинспекция, както и доброволци от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

Не са констатирани нарушения във влажните зони по лова или режима на защита на защитените територии. Не са наблюдавани и посегателства върху защитени видове птици в рамките на двудневния мониторинг, но доброволци и експерти отчитат засилено присъствие на ловци покрай влажните зони.