РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

В региона ежегодното среднозимно преброяване на водолюбивите птици ще се проведе тази събота и неделя
15/01/2010

В Хасковска и Кърджалийска области ежегодното среднозимно преброяване на водолюбивите птици ще се проведе в двата почивни дни. На територията на страната ни проследяването на числеността на зимуващите у нас водолюбиви птици ще се състои от днес до неделя включително.

На регионално ниво и тази година участие в среднозимното преброяване на птиците, обитаващи влажните зони ще вземат експерти от регионалната екоинспекция в Хасково и специалисти орнитолози и доброволци от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и „Зелени Балкани”.

Пет екипа от по пет човека ще обиколят в събота и неделя всички по-големи водоеми в Хасковска и Кърджалийска области, където зимуват водолюбивите птици. През първият от двата почивни  дни ще бъдат посетени големите язовири „Студен кладенец”, „Кърджали”, „Ивайловград” и „Боровица”, както и множество по – малки язовири в Източни Родопи и Сакар планина, по които се знае че има струпвания на птици през зимата. Традиционно се следи числеността на водолюбивите птици на язовир „Тракиец”, „Розов кладенец”, както и водоемите в община Харманли. В неделя екипите ще следят местата за нощувка на голям и малък корморан, намиращи се по поречието на река Марица. Обходен ще бъде маршрут по реката от село Ябълково, община Димитровград до границата ни с Турция.

В двата дни на провежданото среднозимно преброяване екоинспекцията ще осигури част от необходимите автомобили и участието на експерти, които ще следят за нарушения на лова и режима на защитените територии в региона.

У нас тази година среднозимното преброяване ще обхване над 200 територии, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие и всички водоеми във вътрешността на страната – езера, язовири и поречия на реки.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е част от общоевропейското преброяване и е официално приета методика за наблюдение в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Целите му са да се определи размерът на европейските популации на тези видове птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Много от местата на струпване на водолюбивите птици през зимата у нас са орнитологично важни места и са включени в екомрежата НАТУРА 2000.  По-голямата част от тях са включени и в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони и този мониторинг е от съществено значение за проследяване състоянието на местообитанията, популациите на птиците зимуващи там и посегателствата върху тях.

Данните получени по време на среднозимното преброяване дават приблизително точна информация за числеността на водолюбивите птици по време на зимната им миграция. Подобни схеми на мониторинг допринасят и за проследяване на по-общите промени в околната среда и последствията от тях за хората и биологичното разнообразие.

Това преброяване се провежда в световен мащаб от 1967 година в почти всички европейски държави, като се координира от световната организация за опазване на влажните зони – wetlands International.

 

Над 6 600 водолюбиви птици преброиха експертите във водоемите от региона през миналата година. Регистрираните през 33-то среднозимно преброяване екземпляри се отнасят към 68 вида водолюбиви птици. За първи път от няколко години насам тогава бяха наблюдавани много къдроглави пеликани. 215 екземпляра от застрашеният от изчезване у нас вид са видели експертите в големите и топли водоеми. Къдроглавият пеликан в страната ни гнезди само в поддържан резерват „Сребърна”. По време на зимната миграция се среща на малки ята в разнообразни влажни зони и морски крайбрежия. Други видове водолюбиви птици наблюдавани през дните на среднозимното преброяване са зимно бърне – над 600 екземпляра, 93 големи белочели гъски и 44 неми лебеда. Всички те са видове защитени от закона за биологичното разнообразие.