РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

В региона ежегодното среднозимно преброяване на водолюбивите птици ще се проведе тази събота и неделя
15/01/2010

В Хасковска и Кърджалийска области ежегодното среднозимно преброяване на водолюбивите птици ще се проведе в двата почивни дни. На територията на страната ни проследяването на числеността на зимуващите у нас водолюбиви птици ще се състои от днес до неделя включително.

На регионално ниво и тази година участие в среднозимното преброяване на птиците, обитаващи влажните зони ще вземат експерти от регионалната екоинспекция в Хасково и специалисти орнитолози и доброволци от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и „Зелени Балкани”.

Пет екипа от по пет човека ще обиколят в събота и неделя всички по-големи водоеми в Хасковска и Кърджалийска области, където зимуват водолюбивите птици. През първият от двата почивни  дни ще бъдат посетени големите язовири „Студен кладенец”, „Кърджали”, „Ивайловград” и „Боровица”, както и множество по – малки язовири в Източни Родопи и Сакар планина, по които се знае че има струпвания на птици през зимата. Традиционно се следи числеността на водолюбивите птици на язовир „Тракиец”, „Розов кладенец”, както и водоемите в община Харманли. В неделя екипите ще следят местата за нощувка на голям и малък корморан, намиращи се по поречието на река Марица. Обходен ще бъде маршрут по реката от село Ябълково, община Димитровград до границата ни с Турция.

В двата дни на провежданото среднозимно преброяване екоинспекцията ще осигури част от необходимите автомобили и участието на експерти, които ще следят за нарушения на лова и режима на защитените територии в региона.

У нас тази година среднозимното преброяване ще обхване над 200 територии, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие и всички водоеми във вътрешността на страната – езера, язовири и поречия на реки.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е част от общоевропейското преброяване и е официално приета методика за наблюдение в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Целите му са да се определи размерът на европейските популации на тези видове птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Много от местата на струпване на водолюбивите птици през зимата у нас са орнитологично важни места и са включени в екомрежата НАТУРА 2000.  По-голямата част от тях са включени и в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони и този мониторинг е от съществено значение за проследяване състоянието на местообитанията, популациите на птиците зимуващи там и посегателствата върху тях.

Данните получени по време на среднозимното преброяване дават приблизително точна информация за числеността на водолюбивите птици по време на зимната им миграция. Подобни схеми на мониторинг допринасят и за проследяване на по-общите промени в околната среда и последствията от тях за хората и биологичното разнообразие.

Това преброяване се провежда в световен мащаб от 1967 година в почти всички европейски държави, като се координира от световната организация за опазване на влажните зони – wetlands International.

 

Над 6 600 водолюбиви птици преброиха експертите във водоемите от региона през миналата година. Регистрираните през 33-то среднозимно преброяване екземпляри се отнасят към 68 вида водолюбиви птици. За първи път от няколко години насам тогава бяха наблюдавани много къдроглави пеликани. 215 екземпляра от застрашеният от изчезване у нас вид са видели експертите в големите и топли водоеми. Къдроглавият пеликан в страната ни гнезди само в поддържан резерват „Сребърна”. По време на зимната миграция се среща на малки ята в разнообразни влажни зони и морски крайбрежия. Други видове водолюбиви птици наблюдавани през дните на среднозимното преброяване са зимно бърне – над 600 екземпляра, 93 големи белочели гъски и 44 неми лебеда. Всички те са видове защитени от закона за биологичното разнообразие.