РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково с една община по-малко в териториалния си обхват от декември 2009 година
13/01/2010

Регионалната екоинспекция ще осъществява контрол върху изпълнението на екологичното законодателство на територия с една община по-малко от новата година. С промяна в правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите от териториалния обхват на РИОСВ – Хасково отпадна община Ардино. Правилникът е в сила от 1 декември 2009 година. Така Община Ардино вече е под контрола на регионалната екоинспекция в град Смолян.

Регионалната екоинспекция  в Хасково вече ще осъществява контрол върху територията на 16, а не 17 общини, както до сега. В Хасковска област това са административните центрове – Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли и Хасково, а от област Кърджали остават общините Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене.

Екологичните оценки и оценките на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения за строителство, дейности и технологии или техните изменения или разширения вече могат да се възлагат от възложителя на плана, програмата или предложението на колектив от експерти и техен ръководител без да е необходимо същите специалисти да бъдат регистрирани в министерството на околната среда и водите (МОСВ), както беше до сега. Промяната е в сила от 16 декември, когато в държавен вестник – брой 103 бяха обнародвани промените и допълненията на закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Съгласно тези промени ръководителят и членовете на колектива, изготвящ оценките, могат да са български или чуждестранни физически лица, които да притежават образователно-квалификационна степен „магистър”. За да се избегне конфликт на интереси, членовете на колектива и ръководителят им трябва писмено да декларират, че не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение, план или програма, когато започват работа по оценката им.

С промените в закона за опазване на околната среда се удължава с 16 дни срока, в който компетентния орган оценява качеството на доклада по ОВОС. Сега експертите ще оценят качеството на докладите в срок от 30 дни след тяхното внасяне в съответната регионална екоинспекция или в МОСВ, а не в 14-дневен срок както беше до декември миналата година.

Намаля се, обаче, срокът в който компетентният орган взема решение по ОВОС след провеждане на общественото обсъждане и отчитане на резултатите от него. В срок до 45 дни оргънът следва да постанови своето решение по ОВОС, а не както до извършването на промените в ЗООС в срок до 3 месеца след проведено обществено обсъждане на доклада.