РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково с една община по-малко в териториалния си обхват от декември 2009 година
13/01/2010

Регионалната екоинспекция ще осъществява контрол върху изпълнението на екологичното законодателство на територия с една община по-малко от новата година. С промяна в правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите от териториалния обхват на РИОСВ – Хасково отпадна община Ардино. Правилникът е в сила от 1 декември 2009 година. Така Община Ардино вече е под контрола на регионалната екоинспекция в град Смолян.

Регионалната екоинспекция  в Хасково вече ще осъществява контрол върху територията на 16, а не 17 общини, както до сега. В Хасковска област това са административните центрове – Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли и Хасково, а от област Кърджали остават общините Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене.

Екологичните оценки и оценките на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения за строителство, дейности и технологии или техните изменения или разширения вече могат да се възлагат от възложителя на плана, програмата или предложението на колектив от експерти и техен ръководител без да е необходимо същите специалисти да бъдат регистрирани в министерството на околната среда и водите (МОСВ), както беше до сега. Промяната е в сила от 16 декември, когато в държавен вестник – брой 103 бяха обнародвани промените и допълненията на закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Съгласно тези промени ръководителят и членовете на колектива, изготвящ оценките, могат да са български или чуждестранни физически лица, които да притежават образователно-квалификационна степен „магистър”. За да се избегне конфликт на интереси, членовете на колектива и ръководителят им трябва писмено да декларират, че не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение, план или програма, когато започват работа по оценката им.

С промените в закона за опазване на околната среда се удължава с 16 дни срока, в който компетентния орган оценява качеството на доклада по ОВОС. Сега експертите ще оценят качеството на докладите в срок от 30 дни след тяхното внасяне в съответната регионална екоинспекция или в МОСВ, а не в 14-дневен срок както беше до декември миналата година.

Намаля се, обаче, срокът в който компетентният орган взема решение по ОВОС след провеждане на общественото обсъждане и отчитане на резултатите от него. В срок до 45 дни оргънът следва да постанови своето решение по ОВОС, а не както до извършването на промените в ЗООС в срок до 3 месеца след проведено обществено обсъждане на доклада.