РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Днес Димитър Илиев бе представен официално за директор на РИОСВ – Хасково от Областния управител на област Хасково Румен Данев
11/01/2010

Димитър Илиев отново е избран да ръководи регионалната екоинспекция в град Хасково след проведен от Министерството на околната среда и водите конкурс за длъжността „директор” за второстепенен разпоредител с бюджетен кредит към МОСВ – РИОСВ – Хасково. Днес инж. Илиев бе представен официално от Областния управител на област Хасково Румен Данев и заместник областните управители Румяна Въчева и Николай Нанев. На срещата г-н Данев подчерта значимостта на дейностите по опазване на околната среда, готовност за сътрудничество и пожела успехи на директора на РИОСВ – Хасково.

Конкурсът за назначаване на директор на регионалната екоинспекция беше обявен в края на ноември 2009 година. След извършен подбор на документи до интервю бяха допуснати двама кандидати – старият и настоящ директор на регионалната екоинспекция Димитър Цветанов Илиев и Калин Иванов Михайлов.

Конкурсът за длъжността „директор” на РИОСВ – Хасково е спечелен от Димитър Илиев след провеждане на интервю в последния делови ден на старата година – 30 декември. При максимална оценка 5 по 5 – степенна скала, резултатът от изпита на настоящия директор на РИОСВ – Хасково е 4,92.

В края на миналата година след промяна в устройствения правилник на Министерството на екологията бяха освободени от длъжностите си всички ръководители на регионални екоинспекции в страната, както и директорите на басейнови дирекции и на националните паркове „Рила”. „Пирин” и „Централен Балкан”. Съгласно тази промяна директорите в системата на МОСВ се назначават от министъра на ведомството след проведен конкурс по Кодекса на труда.

На 6 януари 2010 година (сряда) официално бяха връчени заповедите за назначаване на директори на регионалните инспекции в цялата страна, както и на ръководителите на басейнови дирекции и трите национални парка след проведените конкурси на национално ниво.

Димитър Илиев има 29 години професионален опит в системата на министерството на околната среда и водите.  Работил е като инспектор по опазване чистотата на въздуха към РИОСВ – Хасково от  началото на 1981 година, а в последствие е главен специалист по опазване чистотата на въздуха към регионалната екоинспекция. Димитър Илиев е директор на РИОСВ – Хасково от 1992 година. Има завършено висше техническо образование към Висш химикотехнологичен институт – град София със специалност „Технология на пластмасите”. Притежава и допълнителни класификации придобити у нас и в чужбина, като сертификат издаден от Дружество „Карл Дуисберг” град Кьолн, Германия за „Управление на децентрализирани контролни инстанции при опазване на околната среда”. Притежава сертификат от фирма WTW – град Вайлхайм, Германия за завършен „Технически семинар за анализ на води – повърхностни и отпадни”, както и удостоверение за „Инвентаризация на емисии и издаване на разрешителни” от Министерството на околната среда и Агенция за опазване на околната среда – САЩ.