РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Днес Димитър Илиев бе представен официално за директор на РИОСВ – Хасково от Областния управител на област Хасково Румен Данев
11/01/2010

Димитър Илиев отново е избран да ръководи регионалната екоинспекция в град Хасково след проведен от Министерството на околната среда и водите конкурс за длъжността „директор” за второстепенен разпоредител с бюджетен кредит към МОСВ – РИОСВ – Хасково. Днес инж. Илиев бе представен официално от Областния управител на област Хасково Румен Данев и заместник областните управители Румяна Въчева и Николай Нанев. На срещата г-н Данев подчерта значимостта на дейностите по опазване на околната среда, готовност за сътрудничество и пожела успехи на директора на РИОСВ – Хасково.

Конкурсът за назначаване на директор на регионалната екоинспекция беше обявен в края на ноември 2009 година. След извършен подбор на документи до интервю бяха допуснати двама кандидати – старият и настоящ директор на регионалната екоинспекция Димитър Цветанов Илиев и Калин Иванов Михайлов.

Конкурсът за длъжността „директор” на РИОСВ – Хасково е спечелен от Димитър Илиев след провеждане на интервю в последния делови ден на старата година – 30 декември. При максимална оценка 5 по 5 – степенна скала, резултатът от изпита на настоящия директор на РИОСВ – Хасково е 4,92.

В края на миналата година след промяна в устройствения правилник на Министерството на екологията бяха освободени от длъжностите си всички ръководители на регионални екоинспекции в страната, както и директорите на басейнови дирекции и на националните паркове „Рила”. „Пирин” и „Централен Балкан”. Съгласно тази промяна директорите в системата на МОСВ се назначават от министъра на ведомството след проведен конкурс по Кодекса на труда.

На 6 януари 2010 година (сряда) официално бяха връчени заповедите за назначаване на директори на регионалните инспекции в цялата страна, както и на ръководителите на басейнови дирекции и трите национални парка след проведените конкурси на национално ниво.

Димитър Илиев има 29 години професионален опит в системата на министерството на околната среда и водите.  Работил е като инспектор по опазване чистотата на въздуха към РИОСВ – Хасково от  началото на 1981 година, а в последствие е главен специалист по опазване чистотата на въздуха към регионалната екоинспекция. Димитър Илиев е директор на РИОСВ – Хасково от 1992 година. Има завършено висше техническо образование към Висш химикотехнологичен институт – град София със специалност „Технология на пластмасите”. Притежава и допълнителни класификации придобити у нас и в чужбина, като сертификат издаден от Дружество „Карл Дуисберг” град Кьолн, Германия за „Управление на децентрализирани контролни инстанции при опазване на околната среда”. Притежава сертификат от фирма WTW – град Вайлхайм, Германия за завършен „Технически семинар за анализ на води – повърхностни и отпадни”, както и удостоверение за „Инвентаризация на емисии и издаване на разрешителни” от Министерството на околната среда и Агенция за опазване на околната среда – САЩ.