РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

12 200 лева са постъпили в РИОСВ – Хаскво през декември от наложени санкции
11/01/2010

12 200 лева е сумата постъпила в регионалната екоинспекция през декември от наложени през месеца санкции и такива в предходни периоди. За констатирани нарушения на екологичното законодателство сред глобените дружества са пивоварният завод в град Хасково, собственост на „Каменица” АД, маслодобивната фабрика в град Харманли и собственици на винарски изби в региона.

Три акта са съставили експертите от регионалната екоинспекция през последния месец на годината. За неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност, която да осигурява непрекъсната и нормална работа на обекта е съставен акт на дружество, което стопанисва баластиерна. Акт е съставен и на фирма, която чрез дейността, която развива причинява изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух. В резултат на приключила комплексна проверка за спазване и изпълнение на условия, посочени в издадено комплексно разрешително с цел недопускане замърсяване или увреждане на компонентите на околната среда е съставен акт за административно нарушение на оператора на инсталацията. При извършената проверка е констатирано, че част от мерките посочени в документа не се изпълняват.

Санкция в размер на 1 866 лева за неспазване на индивидуалните ограничения на показателите за качеството на отпадните води, които се заустват в повърхностен воден обект е наложена на един от големите промишлени обекти, работещи на територията на община Димитровград. Дружеството следва да заплаща наложената текуща месечна санкция до нейното актуализиране или спирането й при отстраняване на нарушението.

За декември експертите от регионалната екоинспекция са извършили 50 контролни проверки и са дали 9 предписания за изпълнение на посочените в тях мерки за отстраняване на екологични нарушения или необходимостта от предприемането на конкретни мерки с цел недопускане увреждане или замърсяване на околната среда.

За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.