РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

12 200 лева са постъпили в РИОСВ – Хаскво през декември от наложени санкции
11/01/2010

12 200 лева е сумата постъпила в регионалната екоинспекция през декември от наложени през месеца санкции и такива в предходни периоди. За констатирани нарушения на екологичното законодателство сред глобените дружества са пивоварният завод в град Хасково, собственост на „Каменица” АД, маслодобивната фабрика в град Харманли и собственици на винарски изби в региона.

Три акта са съставили експертите от регионалната екоинспекция през последния месец на годината. За неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност, която да осигурява непрекъсната и нормална работа на обекта е съставен акт на дружество, което стопанисва баластиерна. Акт е съставен и на фирма, която чрез дейността, която развива причинява изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух. В резултат на приключила комплексна проверка за спазване и изпълнение на условия, посочени в издадено комплексно разрешително с цел недопускане замърсяване или увреждане на компонентите на околната среда е съставен акт за административно нарушение на оператора на инсталацията. При извършената проверка е констатирано, че част от мерките посочени в документа не се изпълняват.

Санкция в размер на 1 866 лева за неспазване на индивидуалните ограничения на показателите за качеството на отпадните води, които се заустват в повърхностен воден обект е наложена на един от големите промишлени обекти, работещи на територията на община Димитровград. Дружеството следва да заплаща наложената текуща месечна санкция до нейното актуализиране или спирането й при отстраняване на нарушението.

За декември експертите от регионалната екоинспекция са извършили 50 контролни проверки и са дали 9 предписания за изпълнение на посочените в тях мерки за отстраняване на екологични нарушения или необходимостта от предприемането на конкретни мерки с цел недопускане увреждане или замърсяване на околната среда.

За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.