РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на нормата за фини прахови частици регистрират пунктовете за мониторинг в Хасковска и Кърджалийска области от началото на годината
21/12/2009

Превишения на нормата за фини прахови частици до 10 микрона регистрират пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в Хасковска и Кърджалийска области от началото на годината. Вече е надхвърлен максимално допустимия брой от 35 дни за една календарна година с регистрирани превишения на средноденонощната норма от 50 микрограма на кубичен метър въздух за фини прахови частици, съгласно изискванията за качество на атмосферния въздух.

От януари до октомври в ръчния пункт за пробонабиране, разположен в сградата на регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда в град Хасково, са отчетени 284 стойности за фини прахови частици. 45 са превишенията на нормата за фини прахови частици в атмосферния въздух. Най-високата стойност за този атмосферен замърсител в град Хасково е регистрирана през януари. Тогава уредите са отчели стойност от 65,5 микрограма на кубичен метър въздух. През останалите месеци от годината, в дните когато има замерени надпрагови стойности на фини прахови частици, те не са повече от един път над допустимата норма.

Значително по-голям е броят на дните, в които са отчетени стойности над нормата за фини прахови частици в град Димитровград. От общо 297 измервания по този показател от автоматичната измервателна станция „Раковски” в града в 67 дни са регистрирани превишения на нормата от 50 микрограма на кубичен метър въздух за фините прахови частици. Най-голям е броят на дните с наднормено съдържание на прах с размери до 10 микрона през зимните месеци на година. Най-високата стойност на този показател е измерена през януари и тя е 248,3 микрограма на кубичен метър въздух или това е близо 5 кратно наднормено съдържание на фини прахови частици в атмосферния въздух.

Най-висока стойност на фини прахови частици в атмосферния въздух за региона е регистрирана от автоматичната измервателна станция в град Кърджали за периода от януари до октомври тази година. През януари е регистрирана стойност, превишаваща 7,45 пъти нормата от 50 микрограма на кубичен метър въздух. През останалите месеци средно по 3 дни са отчитани наднормени средноденонощни стойности на фини прахови частици в град Кърджали. От началото на годината са направени 304 замервания. В 50 дни има отчетени наднормени съдържания на фини прахови частици, което отново надхвърля максимално допустимият брои за една календарна година – 35 дни.

Основните източници на прах в региона са промишлеността, транспорта и енергетиката. Не трябва да се забравя и вторичното замърсяване на въздуха с прах, поради нередовното почистване и измиване на уличната мрежа. Данните от мониторинга на качеството на атмосферния въздух показват, че най-много са дните, в които има регистрирани превишения на прага за фини прахови частици през зимата, особено януари и февруари. Основен източник на прах тогава е битовият, търговски и административен сектор, отопляващи се с твърдо гориво. Наличните метеорологични условия – мъгли, ниска скорост на вятъра и температурните инверсии, според експертите, допълнително затрудняват расейването на замърсителите в приземния атмосферен слой.