РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково ще проведе срещи с обществеността за представяне на проекта на заповед на защитена зона «Добростан»
14/12/2009

Срещи с обществеността за представяне на проекта за заповед на защитена зона «Добростан» ще проведат експерти от регоналната екоинспекция през седмицата. Зоната е част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директивата за опазване на дивите птици.

На 16 декември (сряда) от 10.30 часа в залата на община Ардино и от 14.30 часа в читалището на село Черноочене ще се проведат срещи със заинтересованите страни за обсъждане на предложените ограничения в проекта на заповед за обявяване на защитена зона «Добростан». На тези срещи с обществеността участие ще вземат експерти от регионалната екоинспекция, представители на съответната общинска администрация, на държавно горско стопанство – Кърджали и държавно лесовъдно стопанство – Женда.

Мястото от НАТУРА 2000 обхваща част от землищата на селата Аврамово, Дойранци, Песнопой, Русалско, Сполука, Китница, Рибарци, Стар читак и Боровица, община Ардино. Новата защитена зона включва в границите си и земи от села в община Черноочене. Това са Средока, Соколите, Безводно, Женда, Мурга, Войново, Небеска, Бакалите, Боровско, Йончево, Комунига и Паничево.

Забраните предложени за обсъждане и одобрение в проектозаповедта имат за цел да допринесат за опазването на различните видове птици, обитаващи тази защитена зона. Ако бъде приета в този вид заповедта с нея ще се забрани изграждането на нови водни електрически централи, използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, както и премахването на характеристики на ландшафта, при ползването на земеделските земи като такива. Сред предложените забрани са още да не се допуска разрушаване на скални образувания, както и изсичането на дървета с хралупи по тях, като характерно местообитание на някои видове птици.

До 01.01.2010 година всички заинтересовани лица могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения в Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Хасково по предвидените забрани и ограничения на дейности в защитената зона.