РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково ще проведе срещи с обществеността за представяне на проекта на заповед на защитена зона «Добростан»
14/12/2009

Срещи с обществеността за представяне на проекта за заповед на защитена зона «Добростан» ще проведат експерти от регоналната екоинспекция през седмицата. Зоната е част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директивата за опазване на дивите птици.

На 16 декември (сряда) от 10.30 часа в залата на община Ардино и от 14.30 часа в читалището на село Черноочене ще се проведат срещи със заинтересованите страни за обсъждане на предложените ограничения в проекта на заповед за обявяване на защитена зона «Добростан». На тези срещи с обществеността участие ще вземат експерти от регионалната екоинспекция, представители на съответната общинска администрация, на държавно горско стопанство – Кърджали и държавно лесовъдно стопанство – Женда.

Мястото от НАТУРА 2000 обхваща част от землищата на селата Аврамово, Дойранци, Песнопой, Русалско, Сполука, Китница, Рибарци, Стар читак и Боровица, община Ардино. Новата защитена зона включва в границите си и земи от села в община Черноочене. Това са Средока, Соколите, Безводно, Женда, Мурга, Войново, Небеска, Бакалите, Боровско, Йончево, Комунига и Паничево.

Забраните предложени за обсъждане и одобрение в проектозаповедта имат за цел да допринесат за опазването на различните видове птици, обитаващи тази защитена зона. Ако бъде приета в този вид заповедта с нея ще се забрани изграждането на нови водни електрически централи, използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, както и премахването на характеристики на ландшафта, при ползването на земеделските земи като такива. Сред предложените забрани са още да не се допуска разрушаване на скални образувания, както и изсичането на дървета с хралупи по тях, като характерно местообитание на някои видове птици.

До 01.01.2010 година всички заинтересовани лица могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения в Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Хасково по предвидените забрани и ограничения на дейности в защитената зона.