РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нараства броят на неоснователните сигнали постъпващи в РИОСВ – Хасково
11/12/2009

Нарастнал е броят на неоснователните сигнали, които гражданите подават в регионалната екоинспекция. Все по–често при проверка на постъпилите сигнали се оказва, че посочените в тях нарушения не са налице. За последните шест месеца на годината неоснователните сигнали са девет, като за цялата 2008 година те са били седем.

От общо 25 приети по телефона или писмено сигнала от юни до сега, проверките на девет от тях са приключили без да бъде открита посочената нередност, а два от сигналите не са били от компетенцията на екоинспекцията. Същите са препратени до органите, които имат правомощия да разрешат конкретния проблем.

Най-често в РИОСВ – Хасково постъпват сигнали за замърсявания на повърхностни водни обекти от различни дейности или за образувани нерегламентирани сметища на територията на различни населени места. При проверките на такива сигнали се оказва, че в близост до жилищни сгради или други постройки в градовете или селата, въпреки наличието на табели, които забраняват изхвърлянето на отпадъци има образувани огромни сметища. Изхвърляните в тях отпадъци са от различен произход, но преди всичко това са битови, строителни или животински. Констатирано е, че въпреки забраната няма глобени лица за това нарушение от местните управи. На кметовете на тези населени места се дават предписания незабавно да бъдат почистени замърсените площи и събраните отпадъци на бъдат депонирани на определените за тази цел места. Общо шест са дадените предписания за отстраняване на констатираните при проверките на сигналите нередности.

Сред постоянно постъпващите сигнали в регионалната екоинспекция са и такива за замърсяване на дерета и реки от изтичането или изхвърлянето в тях на оборска тор. Една от причините за това е, че в населените места все още няма определени специални места, на които са бъдат депонирани тези отпадъци, както и факта, че не се изграждат подходящи събирателни шахти или други подобни съоръжения за събиране на оборската тор.

РИОСВ – Хасково извърши и проверка след излъчен репортаж по Нова телевизия за използването на диво прасе за обучение на кучета на гатер-полигон в град Кърджали. Според излъчения репортаж, през ноември, животното е използвано от собственика му на гатер–полигон в квартал Байкал, град Кърджали за обучение на млади кучета за лов.

При съвместна проверка на експерти от регионалната екоинспекция с представители на държавното горско стопанство в града и полицията не е открито дивото животно в заграждението за обучение на кучетата. Представителите на държавните институции не са проверили имота, защото собствениците му не са били открити и същият е бил заключен. Подобна дейност, която е свързана с преследване на диви прасета е забранена от закона за защита на животните. Счита се за нехуманно отношение към тях, защото се причинява болка и страдание на животните или предизвиква силен страх. Преследването на диви животни извън естествената им среда съгласно закона се определя като причиняване на жестокост и се наказва с глоба от 100 до 250 лева. При констатиране на такова нарушение освен издаването на предписание за отстраняването му, контролния орган има право и да спре експлоатацията на обекта за определен срок , но не по-дълъг от шест месеца.