РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково провери всичките 183 бензиностанции в региона за наличие на херметични свързващи системи, недопускащи изпускането на бензинови пари в атмосферния въздух
08/12/2009

Всичките 183 бензиностанции в Хасковска и Кърджалийска области имат монтирани херметични свързващи системи, недопускащи изпускането на бензинови пари в атмосферния въздух. Проверките на бензиностанции и терминали, съхраняващи бензини се извършват по списък, чиято последна актуализация за региона е направена през юни тази година.

Експертите от РИОСВ – Хасково следят за привеждане в съответствие на всички бензиностанции и терминали, съхраняващи бензини, с изискванията на директива на Европейския съюз, транспонирана в наредбата за летливи органични съединения при съхранение, товарене, разтоварване и превоз на бензини. Съгласно част от изискванията на наредбата, дружествата трябва да имат монтирани херметични свързващи системи, които при зареждането на бензиностанциите с горива да връщат бензиновите пари обратно в цистерната.

За изпълнението на тези изисквания се следи от 2004 година, когато влиза в сила наредбата. Крайният срок за привеждане на обектите в съответствие е 31 декември тази година. В Хасковска и Кърджалийска области проверката на РИОСВ – Хасково показва, че само в бензиностанции, които към момента не осъществяват дейност няма все още изградени системи за обратно връщане на бензиновите пари. Това са обекти, които са в процес на преустройство и модернизация и същите все още не са включени в списъка за инвентаризация. Едва при въвеждането им в експлоатация ще бъдат проверени.

През годините при проверките е констатирано, че бензиностанции от големите търговски обекти, както и всички новоизградени имат системи за улавяне на бензиновите пари, които се отделят при зареждането им с горива, но също така имат и незадължителната засега система за улавяне на бензиновите пари и при зареждане на автомобилите.

Всички дадени от РИОСВ – Хасково предписания за поетапно въвеждане на обектите в съответствие с изискванията на наредбата са изпълнявани в срок.