РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково провери всичките 183 бензиностанции в региона за наличие на херметични свързващи системи, недопускащи изпускането на бензинови пари в атмосферния въздух
08/12/2009

Всичките 183 бензиностанции в Хасковска и Кърджалийска области имат монтирани херметични свързващи системи, недопускащи изпускането на бензинови пари в атмосферния въздух. Проверките на бензиностанции и терминали, съхраняващи бензини се извършват по списък, чиято последна актуализация за региона е направена през юни тази година.

Експертите от РИОСВ – Хасково следят за привеждане в съответствие на всички бензиностанции и терминали, съхраняващи бензини, с изискванията на директива на Европейския съюз, транспонирана в наредбата за летливи органични съединения при съхранение, товарене, разтоварване и превоз на бензини. Съгласно част от изискванията на наредбата, дружествата трябва да имат монтирани херметични свързващи системи, които при зареждането на бензиностанциите с горива да връщат бензиновите пари обратно в цистерната.

За изпълнението на тези изисквания се следи от 2004 година, когато влиза в сила наредбата. Крайният срок за привеждане на обектите в съответствие е 31 декември тази година. В Хасковска и Кърджалийска области проверката на РИОСВ – Хасково показва, че само в бензиностанции, които към момента не осъществяват дейност няма все още изградени системи за обратно връщане на бензиновите пари. Това са обекти, които са в процес на преустройство и модернизация и същите все още не са включени в списъка за инвентаризация. Едва при въвеждането им в експлоатация ще бъдат проверени.

През годините при проверките е констатирано, че бензиностанции от големите търговски обекти, както и всички новоизградени имат системи за улавяне на бензиновите пари, които се отделят при зареждането им с горива, но също така имат и незадължителната засега система за улавяне на бензиновите пари и при зареждане на автомобилите.

Всички дадени от РИОСВ – Хасково предписания за поетапно въвеждане на обектите в съответствие с изискванията на наредбата са изпълнявани в срок.