РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Над 23 000 лева е размера на санкциите наложени за месец от РИОСВ - Хасково
04/12/2009

23 277 лева е общият размер на санкциите наложени от експерти на регионалната екоинспекция през ноември. Най-голямата глоба от 17 678 лева е наложена на дружество регистрирано в град Свиленград с предмет на дейност производство и търговия на замръзени хранителни продукти. Това е двойният размер на незаплащана от 2004 година към момента такса за опаковки. След проверка на експерти се установява, че от влизането в сила на наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки тази фирма не изпълнява задълженията, които са вменени със закона за управление на отпадъците. Съгласно действащата наредба, неплатените такси за опаковки, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, се дължат в двоен размер от съответния производител или вносител на опакована продукция.

2 000 лева е глобата на едноличен търговец от град Харманли за неизпълнение на дадени му с предписание мерки. Фирмата за производтво и търговия на дамско бельо и трикотажни изделия е проверявана за изпълнение на задълженията по наредбата за опаковки и отпадъците от тях.

След засилени проверки на РИОСВ – Хасково на производители на вина в региона са наложени глоби на три винарски изби. С по 500 лева са глобени две от избите. Едната от тях все още няма изградено пречиствателно съоръжение за отпадни води. Втората неподдържа наличното такова в технологично състояние, което да позволява нормална работа и пречистване на отпадните води.  Същото нарушение е констатирано и в завод за производство на растителни масла в град Харманли. Дружеството също има наложена санкция в размер от 500 лева. За неспазване на индивидуалните емисионни ограничения посочени в разрешителното за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект с 1 000 лева е санкционирана и третата винарска изба в региона.

На базата на получени  резултати от лабораторен анализ на взети проби отпадни води са установени превишения на нормите на някои показатели в тях. На две дружества от региона са наложени текущи месечни санкции. Едната е  на стойност 170 лева. Ферма за отглеждане на патици следва да заплаща по 779 лева на месец за това нарушение.

Събраната сума от наложени санкции в предходни периоди от РИОСВ – Хасково през ноември е 30 635 лева. Според закона за опазване на околната среда събраната през годината сума от наложени имуществени санкции се разпределя между общините, на територията на които работят глобените дружества, и предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС). 80 на сто от средствата се връщат в началото на следващата година на общините, а останалите 20% остават в ПУДООС. Тези пари следва са се изразходват от общините за екологични проекти и дейности по приоритети, определени от общинските програми за околна среда.