РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Проверка на РИОСВ – Хасково установи – девет от 17 общини в региона са въвели система за разделно събиране на отпадъците
30/11/2009

Девет от общо 17 общини в Хасковска и Кърджалийска области са въвели система за разделно събиране на отпадъците. Това е резултата от инвентаризацията на тази система, извършена от експерти на РИОСВ – Хасково в продължение на повече от месец.

На територията контролирана от регионалната екоинспекция сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъците от опаковки имат общините – Хасково, Димитровград, Харманли, Любимец и Ивайловград за област Хасково и Кърджали, Момчилград, Крумовград и Черноочене в област Кърджали.

Договорите на общините с организациите по оползотворяване на опаковки от хартия, стъкло, пластмаса и метал осигуряват въвеждането на системи за разделно събиране, съхранение, сортиране и обработка на отпадъците от опаковки на своя територия.

Пълно съответствие между броя на доставените контейнери и тяхното разполагане по адреси е установено в четири от петте общини в област Хасково. От общо над 80 контейнера в община Любимец за разделно събиране на отпадъци, само на четири адреса комплектите са били пълни, сочат резултатите от проверката на експертите. Най-често при обхода на всяка точка, определена за местонахождение на контейнерите, е констатирано наличие на поне един съд от комплектите, който е негоден за употреба.

В община Димитровград цветните контейнери за разделно събиране са поставени в градовете Димитровград и Меричлери и още в няколко по-малки населени места. В останалите общини са само в общинските центрове – Хасково, Любимец, Харманли и Ивайловград.

В област Кърджали проверката показва, че цветните съдовете тип „бобър” във всички населени места, където е въведена системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки, са разположени в съответствие с разработената схема. Такива съдове са разпределени в пунктове в град Кърджали, Момчилград и Крумовград, както и в общински център Черноочене и в други шест населени места от общината.

При ивентаризацията на системата се установи, че тя работи особено добре в точките, където са поставени и контейнери за смесени битови отпадъци. В редки случай се наблюдава посегателство – изгорени и негодни за употреба контейнери, както и не използвани по предназначение.

Съгласно законът за управление на отпадъците кметовете на общини отговарят за организирането на система за сметосъбиране и сметоизвозване, както и за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Точките за поставяне на контейнерите се определят също от кметовете. Информация за количествата, събирани разделно отпадъци от опаковки може да се търси от съответната община или от фирмата, извършваща дейности по събиране, предварително третиране или рецикллиране на такива отпадъци.