РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 28.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

96 обекта провериха експерти от РИОСВ – Хасково през октомври
18/11/2009

96 обекта провериха експертите от регионалната екоинспекция през октомври. Дадени са 31 предписания с посочени в тях конкретни мерки за изпълнение с цел отстраняване на констатирани при проверки нарушения на екологичното законодателство. Осем от направените  предписания са до завода за преработка на оловни и цинкови концентрати в град Кърджали във връзка с регистрираните от автоматична измервателна станция „Студен кладенец” в града превишения на средночасовата норма на серен диоксид. В тях са посочени необходимите мерки, които следва да бъдат взети от оператора за редуциране на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух на града. Такава мярка е спиране на работата на агломерационна машина в оловно производство.

1 599 лева е събраната от регионалната екоинспекция сума от наложени текущи месечни санкции или от влезли в сила наказателни постановления на обекти нарушители на екологичното законодателство. Половината от тази сума е събрана от текущи санкции наложени на две млекопреработващи предприятия в региона. При проверки е установено, че при производствената им дейност се допуска изпускане на отпадни води неотговарящи на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване. За същото нарушение е санкционирана и фирма от град Кърджали. Останалата част от сумата е заплатена от двама собственици на кариери за добив на подземни богатства, които работят без необходимите за това документи на територията на община Ивайловград.

През месеца експертите са съставили четири акта с влязло в сила 1 наказателно постановление на стойност 1 000 лева. Глобен е собственик на казан за производство на ракия за неподдържане на пречиствателното съоръжение към обекта в добро техническо състояние, осигуряващо нормалната му експлоатация.

На дружество за производство на замръзени храни е съставен акт за неизпълнение на задълженията му по закона за управление на отпадъците. Собственика на дружеството не е заплащал дължимата продуктова такса за количеството пуснати на пазара опаковки, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Още един акт е съставен на собственик на фирма за констатирани нарушения на закона за управление на отпадъците. За липсата на пречиствателни съоръжения за отпадни води са съставени и актове на двама винопроизводители в региона.

Наложената през септември от министъра на околната среда и водите текуща месечна санкция в размер на 9 711 лева на пивоварен завод в град Хасково, собственост на „Каменица” АД е намалена на 4 931 лева след извършена нова проверка от експерти на регионалната екоинспекция.