РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

21 786 лева от продуктова такса са постъпили в ПУДООС след проверки на РИОСВ – Хасково от началото на годината
21/10/2009

След проверки на регионалната екоинспекция 21 786 лева са постъпили в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) от заплатени такса опаковки. Това са близо три пъти повече средства внесени от продуктува такса в сравнение със същият период на миналата година. Ръстът в събраните средства, които след това се разпределят за дейности по управление на отпадъците, се дължи на засилените проверки от страна на РИОСВ – Хасково.

Всички тези средства са заплатени от 45 дружества и еднолични търговци,  развиващи своята дейност на територията на областите Хасково и Кърджали. След извършени проверки от експерти на регионалната екоинспекция те са платили на ПУДООС съответната такса за количествата опаковки, пускани от тях на пазара.

Общо 71 са проверените до момента фирми производители и вносители на опаковани стоки, които са задължени съгласно закона за управление на отпадъците да заплащат такса за опаковки, след употребата на които се обазуват масово разпространение отпадъци. От тях едва 26 имат сключен договор с една от лицензираните у нас организации, които рециклират и/или оползотворяват масово разпространените отпадъци от опаковки, като се запазва тенденцията по-голямата част от проверените фирми, дружества и предприятия да не членуват към организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Сред проверените производители и вносители на опакована продукция в Хасковска и Кърджалийска области са предимно шивашки фирми, произвеждащи дамска и мъжка конфекция, вносители на прежда и трикотажни стоки. Проверена е още документацията на дружества и предприятия, произвеждащи хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти, както и хидравлични и пневматични изделия.

Събраните средства от тази такса се разпределят от ПУДООС за дейности като  въвеждане на разделно сметосъбиране, проектиране и изграждане на депа, сортировъчни инсталации,  закупуване на сметосъбирачна техника и съдове за смет.

Съгласно законодателството, производителите и вносителите на опаковани стоки, както и производителите на изделия за еднократна употреба трябва да рециклират и/или оползотворяват определен процент от пусканите на пазара опаковки.