РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 14.06.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 юни (4)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистриран днес в град Кърджали
16/10/2009

Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистриран днес в град Кърджали. В три последователни часа автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в града отчете концентрации на този замърсител над 500 микрограма на кубичен метър въздух, с което е налице превишение на алармения праг. Измерените нива на серен диоксид са както следва:

 

В 13:00 часа е регистрирана концентрация от 610,10 микрограма на кубичен метър въздух.

В 14:00 часа е 607,50 микрограма на кубичен метър.

В 15:00 часа са 951,33 микрограма на кубичен метър въздух.

 

Веднага след регистриране в 13:00 часа на първо превишение на средночасовата норма за серен диоксид РИОСВ – Хасково предписа на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати да спре работата на агломерационна машина в оловно производство с цел намаляване на стойностите на серния диоксид във въздушния поток на града. След регистриране на следващата надпрагова стойност за серен диоксид в 14:00 часа е дадено ново предписание за предприемане на допълнитени необходими мерки за редуциране концентрациите на този замърсител в атмосферния въздух. След регистриране на третата алармена стойност, за неизпълнение на предписаните мерки регионалната екоинспекция ще състави акт на „ОЦК” АД, град Кърджали.

РИОСВ – Хасково предприе всички мерки съгласно инструкцията за информиране на населението при превишение на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид и информира Областна дирекция „Гражданска защита” – Кърджали, Областна управа – град Кърджали, Общинска администрация – град Кърджали, РИОКОЗ – град Кърджали за привеждане в действие на мерките необходими за опазване здравето на населението.

Чувствителна група са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население са – да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито.

Поради наличните метеорологични условия се очаква по-плавно и бавно разсейване на концентрацията на серен диоксид над град Кърджали. РИОСВ – Хасково продължава да следи посредством системата за реално време качеството на атмосферния въдух в града.