РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистриран днес в град Кърджали
16/10/2009

Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистриран днес в град Кърджали. В три последователни часа автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в града отчете концентрации на този замърсител над 500 микрограма на кубичен метър въздух, с което е налице превишение на алармения праг. Измерените нива на серен диоксид са както следва:

 

В 13:00 часа е регистрирана концентрация от 610,10 микрограма на кубичен метър въздух.

В 14:00 часа е 607,50 микрограма на кубичен метър.

В 15:00 часа са 951,33 микрограма на кубичен метър въздух.

 

Веднага след регистриране в 13:00 часа на първо превишение на средночасовата норма за серен диоксид РИОСВ – Хасково предписа на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати да спре работата на агломерационна машина в оловно производство с цел намаляване на стойностите на серния диоксид във въздушния поток на града. След регистриране на следващата надпрагова стойност за серен диоксид в 14:00 часа е дадено ново предписание за предприемане на допълнитени необходими мерки за редуциране концентрациите на този замърсител в атмосферния въздух. След регистриране на третата алармена стойност, за неизпълнение на предписаните мерки регионалната екоинспекция ще състави акт на „ОЦК” АД, град Кърджали.

РИОСВ – Хасково предприе всички мерки съгласно инструкцията за информиране на населението при превишение на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид и информира Областна дирекция „Гражданска защита” – Кърджали, Областна управа – град Кърджали, Общинска администрация – град Кърджали, РИОКОЗ – град Кърджали за привеждане в действие на мерките необходими за опазване здравето на населението.

Чувствителна група са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население са – да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито.

Поради наличните метеорологични условия се очаква по-плавно и бавно разсейване на концентрацията на серен диоксид над град Кърджали. РИОСВ – Хасково продължава да следи посредством системата за реално време качеството на атмосферния въдух в града.