РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

В 14:00 часа стойностите на серния диоксид в град Димитровград са силно понижени
26/09/2009

В 14:00 часа стойностите на серния диоксид в град Димитровград са силно понижени. Автоматичната измервателна станция в града е регистрирала концентрация на този атмосферен замърсител от 99,92 микрограма на кубичен метър въздух. Това са стойности много под средночасовата норма за серен диоксид.

Веднага след като РИОСВ – Хасково даде предписание на топлоелектрическата централа в Димитровград за предприемане на необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид изпускани в атмосферния въздух, стойностите на този замърсител са в норма.

Постъпващите към момента данни от системата в реално време показват трайно понижаване и задържане на стойностите на този газ във въздушния поток над града.

Непрекъснатият контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух в град Димитровград продължава в регионалната екоинспекция.