РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Силно понижени са стойностите на серния диоксид в град Кърджали към 14:00 часа днес
25/09/2009

Веднага след като РИОСВ – Хасково даде предписание на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати в град Кърджали за спиране работата на агломерационна машина в оловно производство и взетите незабавно мерки от оператора концентрациите на серния диоксид в атмосферния въздух са в норма.

Още в 14:00 часа стойностите на серни диоксид са понижени. В този час отчетената концентрация на този замърсител е 149,70 микрограма на кубичен метър въздух. В следващият час стойностите са силно понижени и много под нормата – 89,69 микрограма на кубичен метър въздух.

Моментните стойности постъпващи от автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в града показват тенденция към задържане концентрациите на серния диоксид много под допустимата норма.

РИОСВ – Хасково продължава да следи качеството на атмосферния въздух посредством системата за реално време.