РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишение на средночасовата норма за серен диоксид е отчетена в 15:00 часа в град Димитровград днес
24/09/2009

Превишение на средночасовата норма за серен диоксид е отчетена в 15:00 часа в град Димитровград днес. Регистрираната стойност в този час е 617,72 микрограма на кубичен метър въздух. Това са 1,76 пъти над средночасовата норма за този атмосферен замърсител.

РИОСВ – Хасково незабавно даде предписание на топлоелектрическата централа в града да предприеме необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид.

Причина за по-високите стойности на серния диоксид в атмосферния въздух в град Димитровград е и преноса на емисии от топлоелектрическите централи „Марица изток”.

Не са отчетени превишения на нормите по други атмосферни замърсители до момента на територията на град Димитровград. Продължава непрекъснатия контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух в регионалната екоинспекция.