РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкция в размер на 9 711 лева наложи РИОСВ – Хасково на „Каменица” АД
14/09/2009

Текуща месечна санкция в размер на 9 711 лева наложи регионалната екоинспекция на пивоварен завод – Хасково, собственост на „Каменица” АД. Наказателното постановление е разписано от министър Нона Караджова.

Причина за наложената глоба е неспазване на определените в разрешителното за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект индивидуални емисионни ограничения.

При извършена през юли проверка на пречиствателната станция за отпадни води, собственост на пивоварния завод, е взета за анализ водна проба. Лабораторните резултати показват превишение на някои емисии, определени в разрешителното за заустване. Над нормите е съдържанието на неразтворени вещества, азот амониев, фосфати и екстрахируеми вещества. Завишено е и количеството на химическата потребност от кислород.

Наложената текуща месечна санкция следва да се заплаща със задна дата, т.е. от юли тази година, когато е установено нарушението. Експертите от регионалната екоинспекция ще продължат да упражневат контрол на обекта, като при отчитане на нови стойности, санкцията следва да бъде актуализирана или прекратена, ако замърсяването бъде преустановено.

Констатираните стойности на замърсяване на отпадните води са по-високи, в сравнение с тези, за които дружеството има наложена текуща месечна санкция от 1 072 лева.

РИОСВ – Хасково е дала предписание на пивоварен завод – Хаксово, собственост на „Каменица” АД, за спазване на нормите, определени в издаденото му разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.