РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Всички 13 здравни заведения проверени от РИОСВ – Хасково изрядни при управлението на болничните отпадъци
11/09/2009

Всички 13 здравни заведения проверени от регионалната екоинспекция са изрядни при управлението на болничните отпадъци. Това сочат резултатите от проверки направени на място и по документи от експертите. Прегледани са всички годишни отчети, дневници за отпадъци, счетоводни документи и договори за извършване на външни услуги за период от началото на 2008 до май 2009 година.

При извършените проверки през юни и юли на многопрофилни болници за активно лечение, специализирани болници и диспансери е констатирано, че всички временно съхраняват генерираните при дейността им отпадъци при спазване на изискванията и имат подписани актуални договори с лица, които притежават разрешителни за транспортиране и третиране на болнични отпадъци.

Използваните методи за обезвреждане на опасните болнични отпадъци са чрез микровълново обеззаразяване, автоклавиране (третиране с пара), като само малка част от болничните отпадъци, такива с биологичен произход, се предават на инсинератора в Александровска болница в София за изгаряне.

Две дружества притежават разрешителни за дейности по третиране на опасни болнични отпадъци в областите Хасково и Кърджали. РИОСВ – Хасково е издала разрешително на многопрофилната болница в град Димитровград за физикохимично третиране на опасните болнични отпадъци. Лечебното заведение третира само собствени отпадъци и не приема такива от други здравни заведения.

В два апарата за микровълново обеззаразяване, разположени в градовете Хасково и Кърджали се третират опасни болнични отпадъци от „Екостер” ООД, град Хасково.

РИОСВ – Хасково ще провери и останалите здравни заведения, работещи в областите Хасково и Кърджали. Това са още 6 многопрофилни и специализирани болници и диспансери, 22 медицински центъра, домове за медико – социални грижи за деца и три диагностично-консултативни центъра. По-голямата част от тези лечебни заведения, обаче, не са генератори на големи количества болнични отпадъци, в предвид групата в която са включени според регистрите на регионалния център по здравеопазване.