РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково проверяват фирми в региона за изпълнение изискванията на Европейската агенция по химикали
03/09/2009

Експерти от регионалната екоинспекция проверяват всички фирми в Хасковска и Кърджалийска области за изпълнение изискванията на Европейската агенция по химикали. До сега са извършени проверки на десет големи дружества, развиващи дейност в градовете Хасково, Кърджали, Харманли, Свиленград и Димитровград.

До 2010 година експертите трябва да проверят изпълнението на задълженията на всички производители и вносители на химични вещества и препарати към Европейската агенция по химикали. Това включва извършването на предварителна регистрация в Агенцията, ситуирана в град Хелзинки, Финландия.

Проверяват се и всички потребители по веригата на химични вещества и препарати, като от тях се изискават информационни листове за безопасност при работа и изпълнението на конкретни мерки за управление на риска за всяко едно химично вещество, което те използват при дейноста, която развиват.

РИОСВ – Хасково е дала предписания на всеки един от проверените производители, вносители и потребители на химични вещества и препарати в региона за необходимостта да предостави в срок тези документи за проверка. Като производители или вносители на химични вещества и препарати в количества равни или по-големи от 1 тон на година всички фирми трябваше до началото на декември миналата година да извършат предварителна регистрация на всички химични вещества, имащи отношение към дейността им и са в самостоятелен вид, в препарати или в изделия. Според регламента за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на производството и употребата на химични вещества – REACH, след изтичане на срока от 1 декември, производството/пускането на пазара на химични вещества над 1 тон на година, които не са изрично освободени от задължение за регистрация, може да продължи и след 1 декември 2008 година, но единствено и само при наличие на извършена предварителна регистрация и издаден пред-регистрационен номер от Агенцията. В случай, че не е била извършена предварителна регистрация в предвидения от Регламента срок, фирмата ще трябва да преустанови производството/пускането на пазара на веществото или веществата и да подаде в Агенцията пълно регистрационно досие.

В основата на REACH е залегнала единната интегрирана система за регистрация, оценка и разрешаване. Химикали, произвеждани или внасяни от даден производител или вносител в количества, надвишаващи един тон на година, трябва да бъдат регистрирани в единния европейски регистър. В този регистър се съдържа информация за количествата и идентифицираните рискове от употребата на даденото химическо вещество. Централната база данни от натрупаната чрез регистрацията информация се управлява от Европейската агенция по химикалите.