РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково проверяват фирми в региона за изпълнение изискванията на Европейската агенция по химикали
03/09/2009

Експерти от регионалната екоинспекция проверяват всички фирми в Хасковска и Кърджалийска области за изпълнение изискванията на Европейската агенция по химикали. До сега са извършени проверки на десет големи дружества, развиващи дейност в градовете Хасково, Кърджали, Харманли, Свиленград и Димитровград.

До 2010 година експертите трябва да проверят изпълнението на задълженията на всички производители и вносители на химични вещества и препарати към Европейската агенция по химикали. Това включва извършването на предварителна регистрация в Агенцията, ситуирана в град Хелзинки, Финландия.

Проверяват се и всички потребители по веригата на химични вещества и препарати, като от тях се изискават информационни листове за безопасност при работа и изпълнението на конкретни мерки за управление на риска за всяко едно химично вещество, което те използват при дейноста, която развиват.

РИОСВ – Хасково е дала предписания на всеки един от проверените производители, вносители и потребители на химични вещества и препарати в региона за необходимостта да предостави в срок тези документи за проверка. Като производители или вносители на химични вещества и препарати в количества равни или по-големи от 1 тон на година всички фирми трябваше до началото на декември миналата година да извършат предварителна регистрация на всички химични вещества, имащи отношение към дейността им и са в самостоятелен вид, в препарати или в изделия. Според регламента за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на производството и употребата на химични вещества – REACH, след изтичане на срока от 1 декември, производството/пускането на пазара на химични вещества над 1 тон на година, които не са изрично освободени от задължение за регистрация, може да продължи и след 1 декември 2008 година, но единствено и само при наличие на извършена предварителна регистрация и издаден пред-регистрационен номер от Агенцията. В случай, че не е била извършена предварителна регистрация в предвидения от Регламента срок, фирмата ще трябва да преустанови производството/пускането на пазара на веществото или веществата и да подаде в Агенцията пълно регистрационно досие.

В основата на REACH е залегнала единната интегрирана система за регистрация, оценка и разрешаване. Химикали, произвеждани или внасяни от даден производител или вносител в количества, надвишаващи един тон на година, трябва да бъдат регистрирани в единния европейски регистър. В този регистър се съдържа информация за количествата и идентифицираните рискове от употребата на даденото химическо вещество. Централната база данни от натрупаната чрез регистрацията информация се управлява от Европейската агенция по химикалите.