РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Силно понижени са стойностите на серния диоксид в 12:00 часа във въздушния басейн на град Кърджали днес
20/08/2009
Силно понижени са стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали в 12:00 часа днес. Регистрираната стойност в този час е 48,00 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух.Понижението на концентрациите на серния диоксид в атмосферата на града се дължи на взетите от РИОСВ – Хасково своевременно мерки. Веднага след регистрирането на първата стойност над средно часовата норма в 9:00 часа тази сутрин, въпреки че концентрацията на серния диоксид в този час не превишава алармения праг от 500 микрограма на кубичен метър въздух  е дадено предписание на оператора на „ОЦК” АД град Кърджали да спре работата на агломерационна машина в оловно производство. В отговор на даденото предписание дружеството незабавно предприема необходимите мерки с цел намаляване концентрациите на серния диоксид във атмосферния въздух.Тази мярка доведе до бързо понижение на стойностите на този замърсител и те вече са много под средно часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух.Моментните стойности за серния диоксид, постъпващи посредством системата за реално време, показват тенденция към задържане на концентрациите в норма. Експертите от РИОСВ - Хасково ще продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.