РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишение на средно часовата норма за серен диоксид е регистрирано и днес в град Кърджали
20/08/2009

Превишение на средно часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в град Кърджали днес.В 11:00 часа е измерена концентрация на този замърсител от 844,22 микрограма на кубичен метър въздух или това е два пъти над средно часовата норма.РИОСВ – Хасково веднага даде предписание на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати за необходимостта от спиране на работа в оловно производство с цел намаляване на емисиите от серен диоксид във въздушния поток на града.На място регионалната екоинспекция продължава да следи качеството на атмосферния въздух посредством системата за регистриране на данните от автоматичната станция в реално време.