РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Две превишения на средно-часовата норма за серен диоксид са регистрирани днес в град Кърджали
19/08/2009
Превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух в два последователни часа са регистрирани днес в град Кърджали от автоматичната измервателна станция „Студен кладенец”.В 10:00 часа отчетената стойност на този замърсител беше 519,44 микрограма на кубичен метър въздух или това са 1,48 пъти над средно-часовата норма. В следващият час стойностите на серния доксид във въздушния басейн на града са 1 240,09. Три пъти е превишена нормата от 350 микрограма на кубичен метър.Веднага след регистриране на първата надпрагова стойност РИОСВ – Хасково даде предписание на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати да спре работа в оловно производство с цел намаляване на емисиите от серен диоксид във въздушния басейн на град Кърджали. По информация на оператора в отговор на предписаните мерки веднага е преустановена работата на агломерационната машина в оловно производство.Към момента данните постъпващи в регионалната екоинспекция от автоматичната измервателна станция в града показват тенденция към намаляване стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух.Експертите от РИОСВ – Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в град Кърджали.