РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Липсата на кислород е причинило измирането на риба в язовир в село Гарваново, установи проверка на РИОСВ – Хасково
17/08/2009
Намаляване на количеството разтворен кислород е най-вероятната причина за измирането на големи количества риба в язовир в село Гарваново, община Хасково. Проверката от експерти на регионалната екоинспекция е извършена веднага след подаден сигнал от Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Хасково днес.          Установено беше, че се касае за един вид  – бяла риба и езерен рак, които са с висока потребност към разтворения във водата кислород. Липсата на достатъчно вода в язовира и топлото време са довели до изчерпване на необходимите количества разтворен кислород за живота на тези два вида. Причина за това е също, че водите на водоема не се подхранват от никави притоци – дере или река, а само от дъждовете.          Извършените в момента на проверката анализи на взети водни проби, показват наличие на разтворен кислород от 1,88 милиграма на литър в плитките участъци от водоема, при критични стойности на разтворен кислород за рибната фауна от 2 милиграма на литър. Натрупванията на тиня в дъното на язовира и непрекъснато отделящ се метан при гниенето на органичната материя е друга причина, водеща до намаляването на кислорода. Метанът също се свързва с разтворения кислород и прави невъзможно усвояването му от рибите.         При извършения оглед не са констатирани следи от употребата на взривни вещества, използвани при риболов от бракониери, нито следи от отравяне на рибата.        По време на проверката са взети водни проби за анализ на амониев и нитритен азот, неразтворени вещества,  фосфати и други.