РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Две превишения на средно-часовата норма за серен диоксид са регистрирани днес в град Кърджали
13/08/2009
Две превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в град Кърджали днес.В 11:00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 546,20 микрограма на кубичен метър въздух или това са 1,56 пъти над средно-часовата норма. В следващият час е отчетена стойност от 543,27 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух. Това са 1,55 пъти над средно-часовата стойност за този газ.Веднага след първата регистрирана стойност над пределната норма е дадено предписание на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати за необходимостта от спиране на работата в оловно производство с цел намаляване на емисиите от серен диоксид във въздушния поток на града. В 13:00 часа стойностите на този замърсител са много под средно-часовата норма за този замърсител. Регистрираната концентрация на серния диоксид в този час е 60,22 микрограма на кубичен метър въздух, като тенденцията е към запазване на тези стойности за серния диоксид.Регионалната екоинспекция продължава да следи посредством системата за реално време качеството на атмосферния въздух в град Кърджали.