РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Стартират изследвания на 32 вида прилепи, част от които ще бъдат контролирани от РИОСВ - Хасково
01/07/2009
Стартират изследвания на 32 вида прилепи, част от които ще бъдат контролирани от регионалната екоинспекция в град Хасково. Всичките 33 вида прилепи, срещащи се в страната ни, са защитени от закона за биологичното разнообразие. Изследванията и  работата със защитени видове са възможни само след получаване на разрешително за изключение от забраните посочени в закона. Такъв разрешителен документ е разписан от министъра на околната среда и водите и в него поименно е посочен екипа от девет експерта, които могат да улавят защитените животни и провеждат нужните изследвания с тях.Освен на територията на Източните Родопи, където контрола ще се осъществява от РИОСВ – Хасково, изследвания с прилепи ще се провеждат и на територията на регионалните екоинспекция в Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Велико Търново, Русе, Бургас, Варна, Монтана, Стара Загора, Шумен, Враца и Плевен.Разрешението за работа с тези защитени видове е валидно, само ако се спазват стриктно посочените в него условия. Прилепите трябва да се улавят с вертикални паяжинни мрежи, като е задължително да се спазва количеството на екземплярите от всеки вид, посочени в разрешителния документ. Най-много на брой прилепи могат да бъдат уловени и изследвани от вида ръждив вечерник. Разрешено е улавянето на 100 екземпляра от вида. Следван е от по 50 екземпляра от видовете кафяво прилепче и сив дългоух прилеп. От останалите 29 вида е позволено да бъдат уловени и съответно изследвани между 10 и 20 екземпляра.Важно условие в разрешителното е след приключване на работа със защитените видове те да бъдат връщани на свобода.Изпълнението на всички тези условия ще се контролира от съответната РИОСВ.На територията на Източните Родопи се срещат видовете голям, южен  и средиземноморски подковоноси, подковонос на Мехели големия, трицветния и дългопръстия нощник, пещерния дългокрил прилеп и други. В защитена местност «Гюргена» колонията на трицветния нощник е около 7 000 индивида, което е рекордно висока численост на колониите на вида в Европа. В защитена местност «Рибино» колонията на големият нощник достига до 3 000 – 3 500 индивида, а на пещерния дългокрил между 1 000 – 1 500 индивида.