РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

18 405 лева от продуктова такса са постъпили в ПУДООС след проверки на РИОСВ – Хасково от началото на годината
26/06/2009
Близо два пъти повече са средствата постъпили в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) от такса опаковки за първите шест месеца на година в сравнение с цялата 2008 година. През миналата година след проверки на регионалната екоинспекция сумата внесена в ПУДООС от продуктова такса е била 9 657 лева. След засилени проверки на РИОСВ – Хасково през първото полугодие фирмите са внесли в Предприятието над 18 000 лева. 49 са проверените до момента фирми производители и вносители на опаковани стоки, които са задължени по закона за управление на отпадъците да заплащат такса за опаковки, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. От тях едва 13 имат сключен договор с една от шестте лицензирани у нас организации, които рециклират и/или оползотворяват масово разпространените отпадъци от опаковки. Те съответно заплащат продуктова такса на организацията, с която имат подписан договор. Запазва се тенденцията по-голямата част от проверените фирми, дружества и предприятия да не членуват към организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки. 36 дружества и еднолични търговци са платили съответната такса за количествата опаковки, пускани от тях на пазара, на ПУДООС след като е била извършена проверка от експерти на регионалната екоинспекция.Събраните средства от тази такса се разпределят за дейности по управление на отпадъците, като  въвеждане на разделно сметосъбиране, проектиране и изграждане на депа, сортировъчни инсталации,  закупуване на сметосъбирачна техника и съдове за смет. Съгласно законодателството, производителите и вносителите на опаковани стоки, както и производителите на изделия за еднократна употреба трябва да рециклират и/или оползотворяват определен процент от пусканите на пазара опаковки.