РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Събирането на родопски силивряк ще контролират експерти от РИОСВ – Хасково
24/06/2009
Събирането на екземпляри от вида родопски силивряк ще контролират експерти от регионалната екоинспекция през тази година. Разрешителният документ за ползване и работа със защитения растителен вид е разписан от министъра на околната среда и водите. С разрешителното се дава право да се събират цели растения от вида, но само по едно от всяко местообитание. Събирането на материал от родопския силивряк е във връзка с работа по проект, който цели създаването на генетична банка -  «in vitro» от този рядък и защитен вид. В разрешителното изрично е посочено, че изземването на екземпляри от вида може да става само след като лицата, извършващи дейността, предварително са уведомили съответния контролен орган, в лицето на регионалната екоинспекция. При събирането на родопския силивряк трябва да присъства и експерт от РИОСВ – Хасково. Разрешените количества материал могат да се събират до края на календарната 2009 година.В Източните Родопи родопския силивряк се среща край язовирите „Кърджали” и „Студен кладенец”, по поречието на река Арда, в местността „Шейтанкюприя” и  в района на град Ардино. От тези места е позволено да се събират  необходимите за генетичната банка растения.Родопския силивряк е вид защитен от закона за биологичното разнообразие. За такива видове е забранено брането, събирането, отрязването, изкореняването или други начини на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение. Само чрез получаването на разрешителен документ се ползва изключение от забраните за защитени видове. Родопския силивряк е известен още под името орфеево цвете. Листата му образуват плътни розетки и цъфти в красиви бяло-розови цветове. Обитава сенчести и влажни места. Известен е със способността си да възстановява жизнеността си дори и след като години наред е бил в изсъхнало състояние. Явлението е известно като – анабиоза. Листата на силивряка или както още го наричат хаберлея губят голяма част от влажността си, за да преживяват неблагоприятни климатични условия, но след навлажняване се съживяват и възстановяват функционалността си.