РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Събирането на родопски силивряк ще контролират експерти от РИОСВ – Хасково
24/06/2009
Събирането на екземпляри от вида родопски силивряк ще контролират експерти от регионалната екоинспекция през тази година. Разрешителният документ за ползване и работа със защитения растителен вид е разписан от министъра на околната среда и водите. С разрешителното се дава право да се събират цели растения от вида, но само по едно от всяко местообитание. Събирането на материал от родопския силивряк е във връзка с работа по проект, който цели създаването на генетична банка -  «in vitro» от този рядък и защитен вид. В разрешителното изрично е посочено, че изземването на екземпляри от вида може да става само след като лицата, извършващи дейността, предварително са уведомили съответния контролен орган, в лицето на регионалната екоинспекция. При събирането на родопския силивряк трябва да присъства и експерт от РИОСВ – Хасково. Разрешените количества материал могат да се събират до края на календарната 2009 година.В Източните Родопи родопския силивряк се среща край язовирите „Кърджали” и „Студен кладенец”, по поречието на река Арда, в местността „Шейтанкюприя” и  в района на град Ардино. От тези места е позволено да се събират  необходимите за генетичната банка растения.Родопския силивряк е вид защитен от закона за биологичното разнообразие. За такива видове е забранено брането, събирането, отрязването, изкореняването или други начини на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение. Само чрез получаването на разрешителен документ се ползва изключение от забраните за защитени видове. Родопския силивряк е известен още под името орфеево цвете. Листата му образуват плътни розетки и цъфти в красиви бяло-розови цветове. Обитава сенчести и влажни места. Известен е със способността си да възстановява жизнеността си дори и след като години наред е бил в изсъхнало състояние. Явлението е известно като – анабиоза. Листата на силивряка или както още го наричат хаберлея губят голяма част от влажността си, за да преживяват неблагоприятни климатични условия, но след навлажняване се съживяват и възстановяват функционалността си.