РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нови 60 намерения за инвестиции в Хасковска и Кърджалийска области разгледа РИОСВ – Хасково през май
23/06/2009
Нови 60 намерения за инвестиции в областите Хасково и Кърджали е разгледала регионалната екоинспекция през май. За реализацията на 54 от тях не е необходимо да се оценя въздействието им върху околната среда. Това са различни проекти или инвестиционни намерения, постъпили в регионалната екоинспекция от физически и юридически лица, като изграждане на жилищни сгради за собствени нужди, разкриване на автобази, авторемонтни работилници, автомивки и контролно – диагностични пунктове за леки и тежки автомобили. Интересна инвестиция предвижда община Стамболово. На територията на село Стамболово може да бъде изграден фестивален комплекс. Община Момчилград ще вложи средства в подобряване на материалната база на центрове за спорт. Предстой да бъде извършена реконструкция и ремонт на стадиона в град Момчилград и на спортна зала за тенис на маса. В местността «Дъмбалъ», село Чомаково, община Момчилград ще се изгражда център за отдих.Няколко общини ще работят по подновяването или изграждането на канализационни мрежи в някои от населените места на тяхна територия. Предстои създаване на водопроводна мрежа в село Жинзифово, община Кърджали. Същата община инвестира и в изграждането на канализация в областния град. С нова канализация ще се сдобие и село Брястово, община Минерални бани.Три решения, че не е необходимо да се извършва оценка за въздействието върху околната среда, е издала регионалната екоинспекция през май, за изграждането на пречиствателни станции за отпадни води в три села от община Минерални бани. Нови пречиствателни станции ще има в селата Сираково, Боян Ботево и Ангел Войвода.За още три инвестиционни намерения е решено, че бъдещата им реализация няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Сред тях са намернието за почистване на коритото на река Крумовица с цел осигуряване на проводимост на реката, изграджането на канализация на село Железник, община Черноочене и намерението за отглеждане, улов и продажба на риба в язовир в село Изворово, община Харманли.