РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

В два последователни часа са регистрирани превишения на средно-часовата норма за серен диоксид в град Димитровград
19/06/2009
В 11:00 и 12:00 часа автоматичната измервателна станция в град Димитровград регистрира превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за показател серен диоксид.Отчетената концентрация в 11:00 часа е 490,32 микрограма на кубичен метър или това е 1,4 пъти над средно-часовата норма. В 12:00 часа уредите са регистрирали превишение от 1,25 пъти праговата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух. Това е концентрация от 437,75 микрограма на кубичен метър въздух.Регионалната екоинспекция даде предписание на ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград да предприеме необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид.Непрекъснатият контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух в град Димитровград продължава в регионалната екоинспекция.