РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

153 сухоземни костенурки днес бяха върнати в естествената им среда от експерти на РИОСВ - Хасково
11/06/2009
Спасените през миналата седмица 153 сухоземни костенурки днес бяха върнати в естествената им среда от експерти на регионалната екоинспекция. Защитените животни бяха пуснати в единствения резерват със строг режим на охрана в региона „Вълчи дол”. Участие в акцията по връщане на сухоземните костенурки в природата взеха и представители на спасителният център за редки и защитени видове в град Стара Загора и екип от фондация „Геа Челония”, специализирана в отглеждане и разпространение на двата вида сухоземни костенурки – шипобедрена и шипоопашата, срещащи се у нас.Пускането на 153 – те сухоземни костенурки стана по определена методика, приета с плана за действие за опазване на двата вида сухоземни костенурки в България, одобрен от Министерството на околната среда и водите. Костенурките бяха разпределени на малки групи, в които се цели на има мъжки и женски екземпляри, защото началото на лятото е размножителния сезон за тези влечуги. 105 от уловените от роми в Източните Родопи сухоземни костенурки са шипоопашати, а останалите 48 са шипобедрени сухоземни костенурки. И двата вида са застрашени от изчезване в световен мащаб. Те са защитени от закона за биологичното разнообразие, който забранява улавянето, пренасянето на друго място, убиването или отглеждането на екзмпляри от двата вида. Освен предвидените по закона санкции, посегателството срещу тези защитени видове се наказава и по Наказателния кодекс на Република България.153 - те сухоземни костенурки бяха конфискувани от роми при опит за продажба в град Раковски в средата на миналата седмица.  Ромите са задържани след проверка на полицията по постъпил сигнал. Тримата нарушители са от община Стамболово и по техни показания костенурките са събирани в района на Източните Родопи. Благодарение на адекватната реакция от страна на служителите на Районно полицейско управление – град Раковски, РИОСВ – Пловдив и Окръжна прокуратура – Пловдив срещу нарушителите беше образувано незабавно наказателно производство. Пловдивски окръжен съд осъди тримата роми на една година условно, три години изпитателен срок и по 1 000 лева глоба за всеки един от нарушителите. Автомобилът, с който са превозвани незаконно сухоземните костенурки е конфискуван в полза на държавата.