РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Две превишения на средно-часовата норма за серен диоксид са регистрирани в 11:00 и 12:00 часа в град Кърджали в 13:00 часа стойностите са силно понижени и са в рамките на нормата
10/06/2009
Две превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в град Кърджали днес.В 11:00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 1141,39 микрограма на кубичен метър въздух или това са 3,26 пъти над средно-часовата норма. В следващият час е отчетена стойност от 575,54 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух. Това са 1,64  пъти над средно-часовата стойност за този газ.В 13:00 часа стойността на серния диоксид е 154,84 микрограма на кубичен метър въздух.       Веднага след първата регистрирана стойност над пределната норма е дадено предписание на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати за предприемане на необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух на града. В отговор на предписаните мерки е намалена работата на агломерационната машина в оловното производство с 40 на сто от работния й обем. Моментните стойности за серния диоксид, постъпващи посредством системата за реално време, показват тенденция към намаляване и задържане в норма.        Регионалната екоинспекция продължава да следи посредством системата за реално време качеството на атмосферния въздух в град Кърджали.