РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

“ОЦК” – Кърджали спря работа в оловно производство след предписание на РИОСВ - Хасково
09/06/2009
Завода за преработка на оловни и цинкови концентрати спря работата на агломерационна машина в оловно производство след дадено предписание от регионалната екоинспекция в град Хасково. Причина за предприемането на тази крайната мярка са регистрираните превишения на средно-часовата норма за серен диоксид в два последователни часа днес в град Кърджали.В 10:00 часа автоматичната измервателна станция е отчела стойност за серния диоксид от 847,22 микрограма на кубичен метър въздух или това са 2,4 пъти над средно-часовата норма за този замърсител. В следващият час отново е регистрирана концентрация за серен диоксид над норамата от 350 микрограма на кубичен метър въздух. В 11:00 часа стойността е 547,06 микрограма на кубиченметър въздух.След изпълнението на предписаните от екоинспекцията мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид във въздушния басейн на града, моментните стойности на серния диоксид са в норма. Данните постъпващи в реално време показват тенденция към намаляване и задържане на концентрациите на серния диоксид във атмосферния въздух в град Кърджали в норма.Експертите от РИОСВ - Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.