РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

153 сухоземни костенурки ще бъдат пуснати на свобода на територията контролирана от РИОСВ – Хасково
05/06/2009
153 сухоземни костенурки ще бъдат пуснати на свобода на територията контролирана от регионалната екоинспекция в град Хасково. Екземплярите от двата световно застрашени вида сухоземни костенурки бяха спасени след намесата на полицията в град Раковски в сряда. Служители на Районно полицейско управление (РПУ) - град Раковски са задържали трима мъже при опит да продават сухоземни костенурки в населеното място. Полицаите са действали по подаден сигнал. При проверката е открит лек автомобил, с който в чували са пренасяни 153 сухоземни костенурки. Установено е, че екземплярите от двата вида сухоземни костенурки – шипобедрена и шипоопашата са събирани в района на Източните Родопи, село Рабово, община Стамболово. Това е едно от малкото останали места в страната ни, където популациите и на двата вида са със сравнително добра численост.Защитените влечуги са предадени в присъствието на експерт от регионалната екоинспекция в град Пловдив на служители от спасителния център за редки и защитени видове в град Стара Загора. Там за сухоземните костенурки ще бъдат положени необходимите грижи. Онези от екземплярите, които не са в добро физическо състояние (със счупени коруби или много слаби) ще останат за доотглеждане в центъра под грижите на ветеринарните лекари.Полицията е започнала досъдебно производсто срещу нарушителите за незаконно притежаване на екземпляри от защитен вид. Съгласно наказателният кодекс, който унищожи, улови или задържи екземпляр от европейски или световно застрашен вид се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от 1 000 до 5 000 лева и с компенсиране на нанесените щети. Докато тече досъдебното производство костенурките ще бъдат отглеждани в спасителния център, след което ще бъдат върнати по местата от които са събирани. Двата вида сухоземни костенурки, срещащи се у нас са застрашени от изчезване в световен мащаб. Те са защитени видове от Закона за биологичното разнообразие. Съгласно него е забранено улавянето, пренасянето на друго място, убиването и отглеждането на двата вида сухоземни костенурки. Законът забранява още притежаването на екземпляри и търговията с части от тях, включително и коруби.Посегателството върху защитени видове по закон се наказва с глоба от 1 000 до 10 000 лева или лишаване от свобода до 5 години.