РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Силно понижени са концентрациите на серен диоксид в 12:00 часа в град Кърджали
01/06/2009
В 12:00 часа измерената средно-часова стойност на концентрация на замърсител серен диоксид във въздушния басейн на град Кърджали е силно понижена. Измерена е концентрация от 103,29 миктограма на кубичен метър въздух, която е под праговата стойност на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух.РИОСВ – Хасково уведоми всички компетентни държавни и общински институции в област Кърджали за констатираното понижаване нивата на серен диоксид. Съгласно оперативен план за действие отпада необходимостта от по-нататъшно алармиране на населението.Експертите от РИОСВ - Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.