РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на средно-часовата норма за серен диоксид са регистрирани в град Кърджали в три последователни часа днес
01/06/2009
В три последователни часа са регистрирани превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид в град Кърджали днес от автоматичната измервателна станция „Студен кладенец”.В 09:00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 896,46 микрограма на кубичен метър въздух или това са 2,5 пъти над средно-часовата норма. В следващият час е отчетена стойност от 584,91 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух. Това са 1,6 пъти над средно-часовата стойност за този газ. В 11:00 часа стойностите на този замърсител са 1 427,97 микрограма на кубичен метър въздух или това са 4,07 пъти над нормата от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид.В отговор на дадените от РИОСВ – Хасково две предписания до завода за преработка на оловни и цинкови концентрати за предприемане на необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид във въздушния басейн на града е спряна работата на агломерационна машина в оловно производство в „ОЦК” АД град Кърджали.Съгласно инструкцията за уведомяване на населението при регистрирани превишения на алармения праг за серен диоксид в три последователни часа и указанията на Министерството на здравеопазването, мерките които следва да се предприемат от населението влкючват избягване на физически дейности на открито, да се продължи престоят в затворени помещения до преминаване на епизода от интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците.Моментните стойности за серния диоксид, постъпващи посредством системата за реално време, показват тенденция към намаляване и задържане на стойностите в норма. Експертите от РИОСВ - Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.