РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на средно-часовата норма за серен диоксид са регистрирани в град Кърджали в три последователни часа днес
01/06/2009
В три последователни часа са регистрирани превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид в град Кърджали днес от автоматичната измервателна станция „Студен кладенец”.В 09:00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 896,46 микрограма на кубичен метър въздух или това са 2,5 пъти над средно-часовата норма. В следващият час е отчетена стойност от 584,91 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух. Това са 1,6 пъти над средно-часовата стойност за този газ. В 11:00 часа стойностите на този замърсител са 1 427,97 микрограма на кубичен метър въздух или това са 4,07 пъти над нормата от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид.В отговор на дадените от РИОСВ – Хасково две предписания до завода за преработка на оловни и цинкови концентрати за предприемане на необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид във въздушния басейн на града е спряна работата на агломерационна машина в оловно производство в „ОЦК” АД град Кърджали.Съгласно инструкцията за уведомяване на населението при регистрирани превишения на алармения праг за серен диоксид в три последователни часа и указанията на Министерството на здравеопазването, мерките които следва да се предприемат от населението влкючват избягване на физически дейности на открито, да се продължи престоят в затворени помещения до преминаване на епизода от интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците.Моментните стойности за серния диоксид, постъпващи посредством системата за реално време, показват тенденция към намаляване и задържане на стойностите в норма. Експертите от РИОСВ - Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.