РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково извършиха мониторинг на четири защитени вида растения в Източни Родопи
27/05/2009
Експерти от регионалната екоинспекция извършиха мониторинг на четири защитени вида растения, срещащи се в Източни Родопи. Находищата на дяволския орех, венерения косъм и на двата вида орхидеи – провански и рехавоцветен салеп бяха посетени миналата седмица. С много добра численост са находищата на двата вида салепи в Източните Родопи. Рехавоцветния салеп се среща до село Силен, община Стамболово, а прованския на няколко места в община Кирково. Оценка добро състояние на популацията са дали експертите и за находищата на венерения косъм в защитена местност „Орешари” до село Долно Черковище, община Стамболово. Не е подтвърдено единствено находището на един интересен вид водно растение – дяволски орех. Проверките на видове от  флората и фауната се извършват в цялата страна и са част от националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. За територията на РИОСВ – Хасково са заявени за мониторинг 12 вида висши растения и един представител на животинското царство – лалугера. Всички тези видове са защитени от закона за биологичното разнообразие, а лалугера е вид застрашен от изчезване в световен мащаб.През следващите месеци предстои да бъде извършен мониторинг на видове като родопския крем. Връх Вейката – най-високият връх в Източните Родопи,  е единственото находище на вида за тази част на страната и едно от малкото у нас. Проверки  на състоянието на бялата водна лилия в защитена местност „Злато поле”, община Димитровград, както и на видове като дремниковия главопрашник и лудото биле, известно като източник на суровина за фармацевтичната промишленост в миналото предстоят. Единственото находище за страната на орхидеята дремников главопрашник е в Ивайловградско – защитена местност „Ликана”. Ще бъде извършен и мониторинг на три дървесни вида – ериолобус трилобата с находище в Източните Родопи в района на Ивайловград, където има известни три дървета и дъбовете – пърнар и тракийски.Проверките се извършват по предварително определена методика и участъци, като се описва състоянието и количеството на видовете. Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие е създадена по европейски програми и цели да се изследват редки и значими видове от флората и фауната на територията на страната.